Käytännössä jakajien tuntipalkaksi on alhaisimmillaan muodostunut noin 2-4 euroa tunnilta.
Mainos

Suomen Suoramainonta SSM Oy ilmoitti tänään lopettavansa mainosten lauantaijakelun. Samalla yhtiö kritisoi Postia saalistushinnoittelusta. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU muistuttaa siitä, että SSM Oy ei  maksa mainosjakajille työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Suomen Suoramainonta SSM Oy:n jakeluyhtiöiden palkkadumppauksen taustalla on pitkä työehtokiista, jonka taustalla on työnantajien perustama ammattiliitto Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry.

SME ry:n perustivat lokakuussa 2009 Jakelujuniorit Oy:n entinen varatoimitusjohtaja, viestintäkonserni Janton Oy:n tutkimusassistentti ja Jakelujunioreiden jakelunvalvoja.  Yhdistys perustettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun PAUn toimesta vietiin ensimmäinen mainosjakajan palkkavaade käräjäoikeuteen vuonna 2009.

Sopimuksella vahvistettiin heikko palkkaus

Mainos

SME neuvotteli alalle samanaikaisesti perustetun työnantajayhdistys SKE (Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys) ry:n kanssa pikavauhdilla mainosjakajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksella vahvistettiin alan heikko palkkaus. Käytännössä jakajien tuntipalkaksi on alhaisimmillaan muodostunut noin 2-4 euroa tunnilta.

Keksivät oman etujärjestön

Mainosjakelualalla on ollut jo vuosia ongelmana, että työnantajat eivät noudata PAUn neuvottelemaa yleissitovaa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta päätti viime vuoden marraskuussa (14.11.2016), ettei Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n sopimaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevaa työehtosopimusta voida vahvistaa yleissitovaksi.  Osapuolet valittivat päätöksestä alkuvuonna 2017 työtuomioistuimeen, joka antoi päätöksensä kesäkuussa. Työtuomioistuimen kanta ei poikennut vahvistamislautakunnan päätöksestä.

Päätös on linjassa myös kesäkuussa 2015 annetun ja lainvoiman saaneen hovioikeuden päätöksen kanssa, joka käsitteli Helsingin Jakelu-Expertin mainosjakajan palkkasaatavia. Hovioikeus totesi päätöksessään, ettei SME ry:n voitu katsoa edustavan aidosti ja uskottavalla tavalla erillisjakelualalla toimivia henkilöitä.

Palkoista riidellään oikeudessa

Viime vuosina useille mainosjakajille on maksettu tuhansien eurojen palkkasaatavia korkoineen. Esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeus vahvisti helmikuussa 2016 käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan kuopiolainen Suoralähetys Oy velvoitettiin maksamaan yhtiön mainosjakajalle palkkasaatavia viivästyskorkoineen lähes 24 000 euroa.

Eri puolilla Suomea on useita oikeudenkäyntejä käynnissä mainosjakajien palkkasaatavista, koska jakeluyhtiöt eivät maksa jakajille työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Lähde: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

UUTISSUORA