Kypärä ja spandexit ei sovi yhteen.
Mainos

Hallitus julkaisi esityksensä uudesta tieliikennelaista. ”Esityksessä on paljon hyvää, jotka parantavat pyöräliikenteen olosuhteita ja mahdollistavat sujuvamman pyöräliikenteen järjestelyt. Mutta silti esityksessä ei ole uskallettu puuttua pyöräliikenteen suurimpiin vaaratekijöihin: ajonopeuksiin ja väistämissääntöihin”, harmittelee Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Spandex-kaaharit haluavat autolijoille lisää rajoituksia

 

”Esitetty taajamien yleisrajoitus ei ole yleinen eikä turvallinen. Taajamanopeuden alentaminen antaisi selkeän viestin siitä mikä on sopiva nopeus kotikadulle. Yleisrajoituksesta huolimatta jatkossakin voitaisiin sallia pääkatujen korkeammat nopeusrajoitukset”, Koistinen muistuttaa.

Spandexeille etuajo-oikeus

Mainos

Lakiesityksessä pyörätienjatketta koskevat väistämissäännöt pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan vain 34 % suomalaisista osaa nykyiset säädökset.

”Sääntöjä pitäisi ehdottomasti selkeyttää. Yksinkertaisin ratkaisu olisi, että pyöräilijällä olisi aina etuajo-oikeus pyörätien jatkeella, jollei muuta ole liikennemerkeillä merkitty. Tämä olisi helppoa opettaa lapsille, kun nykyinen sääntöviidakko on mahdoton ymmärtää valtaosasta aikuisistakaan”, Koistinen vaahtoaa.

Kypärä ja spandexit eivät sovi yhteen

Lausuntokierroksen jälkeen lakiin on palautettu myös nykyinen epäselvä ja pyöräilyn kannalta vahingollinen kypäräsäännös:

”Viimeksi viime viikolla Itä-Suomen Poliisi väitti Facebookissa pyöräilykypärän käytön olevan pakollista Suomessa. Nykysäännöshän on suositus, mutta se tulkitaan usein pakoksi. Kypäräpakon on taas todistettu myös vähentävän pyöräilyä ja sitä kautta pyöräilyn kansanterveyshyötyjä. Kypäräsäädös on ongelmallinen myös kaupunkipyöräjärjestelmien näkökulmasta,” Koistinen muistuttaa.

Suomessa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet samaa tahtia viimeiset 25 vuotta, vaikka vain toista ryhmää suositellaan kypärän käyttöön.

Lisää kieltoja ja liikennemerkkejä

Hallituksen lakiesitys sallii myös jalkakäytävälle ja pyörätielle pysähtymisen ja pysäköinnin samoilla ehdoilla kuin nykyään.
”Lakia käytetään surutta hyväksi, sillä sen perusteella pysäköintivirhemaksun antaminen jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköinnistä on todella hankalaa. Suomessa jalkakäytävä- ja pyörätiepysäköinti on paljon yleisempää muuhun Länsi-Eurooppaan nähden. Miksei tätä voida kieltää ja tarvittaessa sallia erillisellä liikennemerkillä siellä missä ajoradalle pysähtyminen on oikeasti mahdotonta?”, Koistinen kysyy.

Hyviksi uudistuksiksi Pyöräliitto näkee

  • pyöräkadun määrittely
  • yksisuuntaista katua kahteen suuntaan pyöräilyn mahdollistavan lisäkilven
  • pyörien kuormaussäännösten järkevöittämiset
  • liikennevirhemaksu
  • kaksisuuntaisten pyöräteiden merkitsemisen lisäkilvellä

Lähde: Pyöräliitto

UUTISSUORA