Tutkimusten mukaan lhbtiq-ihmiset jättävät usein viharikokset raportoimatta poliisille epäluottamuksen vuoksi eivätkä perusoikeudet tällöin toteudu.
Mainos

Seta tapasi Helsinki Priden yhteydessä suomalaisia turvallisuusviranomaisia ja Eurooppalaisen lhbti-poliisijärjestön, European LGBT Police Associationin toimijoita Iso-Britanniasta ja Hollannista. Suomeen toivotaan perustettavan sateenkaaripoliisien verkosto.

Torstaina 29.6. pidetyn pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena oli vahvistaa poliisin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välisiä suhteita Suomessa sekä tehdä poliisista myös sateenkaariystävällinen työympäristö poliiseina toimiville homoille ja transihmisille. Tilaisuuden järjesti yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä yhdessä Setan kanssa.

Tilaisuuteen osallistuivat

  • Bee Bailey Britannian poliisivoimista ja kansallisesta transpoliisien yhdistyksestä
  • Pink in Blue -järjestöä edustava Romke Vert Hollannin poliisivoimista
  • Poliisihallitus
  • Suomen poliisijärjestöjen liitto
  • paikallispoliisien edustajia
  • seksuaalivähemmistöihin kuuluvia poliiseja
  • sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestöt Trasek ja Dreamwear Club.

Peräkontissa peruukkeja ja korkokenkiä

Avoimesti transnaisena Iso-Britannian poliisissa työskentelevä Bee Bailey haluaisi nähdä muutoksen suhtautumisessa lhbtiq-yhteisön tarpeiden tunnistamiseen ja toimimiseen niiden pohjalta.

Mainos

Sensitiivisyyttä erityisesti sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta tarvitaan. Bailey kertoi esimerkin tilanteesta, jossa tievalvonnassa pysäytetyn miehen auton perästä voisi löytyä peruukkeja ja korkokenkiä. Tapauksessa viranomaisen tulisi tietää, ettei henkilö välttämättä ole avoin identiteetistään ja asia tulisi ottaa huomioon.

Pyöreän pöydän keskustelussa nostettiin usein esiin esimiesten rooli syrjinnän vastaisen toiminnan edistäjinä. Romke Verf muistutti, että poliisijohdon kouluttaminen ja asenteiden muuttaminen on keskeistä.

“Luin vastikään, että transihmiset nähdään Iso-Britannian tiedustelupalvelussa hyvinä vakoilijoita, sillä he ovat eläneet pitkään tarkkaillen ympäristöä ja pieniä merkkejä ihmisissä paljon tarkemmin kuin muut”, Bailey mainitsi.

Suomeen oma sateenkaaripoliisi?

Hollannin Pink in Blue perustettiin 1989 ensin turvapaikaksi seksuaalivähemmistöön kuuluville poliiseille, sillä poliisin sisäisen syrjinnän vuoksi avoimesti homona ei voinut toimia. Myöhemmin järjestö alkoi toimia avoimemmin eikä tarve toiminnalle ole vuosien saatossa vähentynyt. National Trans Police Assosiation taas perustettiin 2008 vuoden lopulla. Eurooppalaiseen kattojärjestöön kuuluu useita yhdistyksiä eri Euroopan maista.

Setan mielestä oma sateenkaaripoliisijärjestö muiden Euroopan maiden tapaan olisi tarpeen myös Suomessa, mutta vain harva on avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään.

Poliisiin ei luoteta

Setan vs. pääsihteeri Terhi Aaltonen toivoo turvallisuusviranomaisten tarttuvan yhdenvertaisuuden edistämiseen aktiivisesti. Sensitiivisyyttä tarvitaan, kun henkilön sukupuolen ilmaisu ei vastaa henkilöpapereihin merkittyä sukupuolta tai viharikoksen uhrina seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen.

“Tutkimusten mukaan lhbtiq-ihmiset jättävät usein viharikokset raportoimatta poliisille epäluottamuksen vuoksi eivätkä perusoikeudet tällöin toteudu. Luottamuksen lisäämiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja viestejä. Muiden Euroopan maiden hyvät käytännöt ovat tiedossa, ja satenkaaripoliisien verkostoilla on ollut keskeinen rooli niiden saavuttamisessa, joten ei muuta kuin hihat heilumaan”, Aaltonen kehottaa.

Lähde: Seta

UUTISSUORA