Positiivinen talousvire ei ole yltänyt vahvistamaan työntekijöiden asemaa.
Mainos

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin tuloksista ilmenee, että yksityisten palvelualojen talouskasvu ei ole vielä taannut työntekijöille parempaa toimeentuloa ja että työttömyyttä pelätään aiempaa enemmän.

Palvelualojen työntekijöiden kokema työmarkkinatilanne ei orastavasta talouskasvusta huolimatta ole parantumassa, ilmenee PAMin suhdannebarometrin tuloksista.

“Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kokee huolien voimistuneen oman taloutensa suhteen. Lisäksi vastaajista yli 15 prosenttia kokee työttömyyden uhan kasvaneen viimeisten kuukausien aikana”, kertoo PAMin ekonomisti Antti Koskela.

Omassa tilanteessa huolia

Mainos

Pamilaiset ovat optimistisia työnantajiensa tilanteen suhteen, mutta omassa taloudellisessa tilanteessa on huolia. Vastaajista 43 prosenttia arvioi, että työnantajana olevan yrityksen myynti on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

“Tämän lisäksi vastaajista 37 prosenttia odottaa työnantajansa taloudellisen tilanteen kehittyvän muutenkin positiivisesti seuraavan vuoden aikana. Samaan aikaan kuitenkin vain 14 prosenttia odottaa oman taloudellisen tilanteensa kohenevan”, toteaa Koskela.

Yksityiset palvelualat ovat hyötyneet alkaneesta talouskasvusta ja kuluttajien luottamuksen noususta. Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto nousi helmi-huhtikuussa 5,3 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Matalat palkat

“Positiivinen talousvire ei ole yltänyt vahvistamaan työntekijöiden asemaa. Työntekijät kokevat, että palvelualojen parantunut taloustilanne saisi näkyä vahvemmin heidän omassa arjessaan parantuvan toimeentulon kautta”, tulkitsee Koskela.

Yksityisillä palvelualoilla palkat ovat matalat ja työsuhteitten laatu usein heikko, joka Koskelan mielestä näkyy työntekijöiden kokemana taloudellisen turvan puutteena.

“Vähittäiskaupassa ja matkailu- ja ravintola-alalla lähes 40 prosenttia työntekijöistä on osa-aikaisessa työsuhteessa, kun koko maan keskiarvo on 15 prosenttia. Tarjotut työsuhteet eivät kykene tuomaan taloudellista turvaa työntekijöille. Työsuhteiden heikko laatu näkyy myöskin työvoiman löytämisen vaikeutena”, arvioi Koskela.

Kysely

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 4.7.-1.8.2017. Kyselyyn vastasi 400 PAMin jäsentä. Vastaajista 93 % oli töissä ja 4 % työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Lähde: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

UUTISSUORA