Mainos

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2016, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan viimeistään keskiviikkona 31.5.2017.

Tarkista vuositulojen ennakkotiedot

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi)opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Opiskelija voi myös selvittää vuositulonsa esitäytetystä veroilmoituksesta. Opintotuen kela.fi-sivuilla on ohje siitä, miten esitäytetystä veroilmoituksesta voi laskea opintotuen tulovalvonnassa huomioitavat vuositulot.

Tuet voi palauttaa verkossa

Mainos

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan 9.5.2017 mennessä. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa Kelan verkkopalvelusta

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa Kelan asiointipalvelusta.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja tulot ulkomailta. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Sakkomaksua viivyttelystä

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Tulovalvonnan jälkeen tukien takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Kela ilmoittaa palautukset verottajalle

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä tulleet opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis–toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lähde: Kela

UUTISSUORA