Mainos

Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Yrittäjien yhdessä kehittämä Yrittäjän hyvinvointikilta -toiminta sai jatkuvan toiminta-avustuksen vuoden 2017 alusta alkaen. Toiminta tukee yrittäjien hyvinvointia koulutuksen, vertaisryhmätoiminnan ja yhteistyön keinoin.

Epävarmuus tulevaisuudesta

“Tuoreen kyselyn mukaan noin neljännes yrittäjistä kokee työn siinä määrin kuormittavaksi, että se jo selvästi heikentää heidän hyvinvointiaan tai jaksamistaan. Työhön liittyvistä kuormitustekijöistä yrittäjillä korostuu erityisesti tulevaisuuden epävarmuus. Yrittäjille suunnattu kiltatoiminta auttaa vahvistamaan mielenterveystaitoja muuttuvissa tilanteissa”, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

Yrittäjälle mielenterveys on erittäin tärkeää. Yrittäjän vointi vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen, asiakkaisiin ja myös mahdollisiin työntekijöihin”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hyvinvoinnin kehittämistä ja verkostoitumista

Mainos

Yrittäjien hyvinvointikilta tarjoaa yrittäjille koulutusta, vertaisryhmiä ja tietoa.

Koulutuksissa autetaan tunnistamaan omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja ja vahvistamaan niiden vaikutusta yrittäjätyössä ja muussakin elämässä. Henkistä hyvinvointia voi kehittää samoin kuin fyysistä kuntoa.

Kiltaryhmässä yrittäjä pääsee verkostoitumaan ja jakamaan luottamuksellisesti yrittämiseen ja arkeen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja oivalluksia. Ne auttavat parantamaan yrityksen tulosta ja parantamaan mielen hyvinvointia.

Lähde: Suomen Mielenterveysseura

UUTISSUORA