Yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken EU:n alueella vahvistetaan.
Mainos

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina uudet EU:n laajuiset säännöt, joilla suojellaan internetissä toimivia kuluttajia huijauksilta ja pyritään saamaan epärehelliset myyjät kiinni nopeammin.

Viranomaisille enemmän valtuuksia

  • Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 37 % verkkokaupasta ja matkavaraus-, viihde-, vaate-, elektroniikka- ja kulutusluottosivustoista rikkoi EU:n kuluttajalainsäädäntöä

Kansallisille valvontaviranomaisille myönnetään uusien päivitettyjen sääntöjen myötä enemmän valtuuksia valvoa ja puuttua kuluttajanoikeuksien rikkomuksiin verkkokaupassa. Lisäksi yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken EU:n alueella vahvistetaan.

Uusilla säännöillä pyritään korjaamaan lainsäädännölliset puutteet, joiden merkitys korostuu EU-maiden erilaisten kuluttajalainsäädännön valvonnan käytäntöjen vuoksi.

Mainos

Uusien sääntöjen myötä kansalliset valvontaviranomaiset voivat 

  • pyytää aluetunnusrekisterinpitäjiltä ja pankeilta tietoja epärehellisten myyjien kiinni saamiseksi,
  • ostaa tuotteita ja palveluita koeostoina myös nimettömiä tilauksia käyttäen (ns. haamuasiointi),
  • määrätä kuluttajille suunnatun selkeän varoituksen esittämisestä nettisivuilla tai määrätä internetpalvelun tuottajan poistamaan tai estämään pääsy esimerkiksi nettisivulle tai sovellukseen, jos muuta keinoa laittoman käytännön lopettamiseksi ei löydy,
  • määrätä rangaistuksia kuten sakkoja,
  • hakea elinkeinonharjoittajalta sitoumuksia tarjota riittävä hyvitys kuluttajille, jotka ovat kärsineet rikkomuksesta.

Laajamittaiset rikkomukset

Komissio koordinoi toimia tapauksissa, joissa rikkomus on aiheuttanut vahinkoa kuluttajien yhteisille eduille ainakin kahdessa kolmasosassa jäsenmaista. Näiden maiden tulee lisäksi vastata väkiluvultaan vähintään kahta kolmasosaa EU-maiden väestöstä.

Yksi parlamentin tärkeimmistä vaatimuksista neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa lainsäädännön lopullisesta muodosta koski kuluttajajärjestöjen roolia. Uusien sääntöjen myötä kuluttajajärjestöt voivat ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista komissiolle, sillä tieto rikkomuksista saattaa saavuttaa kuluttajajärjestöt aikaisemmin kuin viranomaiset.

Neuvoston vielä hyväksyttävä

Parlamentti hyväksyi uuden lainsäädännön äänin 591 puolesta, 80 vastaan, 15 tyhjää. Myös neuvoston pitää vielä virallisesti hyväksyä säännöt. Tämän jälkeen asetus on voimassa 24 kuukautta sen voimaantulopäivästä.

Lähde: Euroopan parlamentti

UUTISSUORA