Perintätoimintaa saisi harjoittaa sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintää harjoittavien rekisteriin.
Mainos

Pääministeri Juha Sipilän hallitus yrittää kuumeisesti siivota Suomen työttömyystilastoja. Nyt hallitus on julkaissut, että sillä on käytössään kymmenen toimenpiteen työllisyyslista, niin sanottu kymppilista. Tällä listalla esitellään kohua herättäneen työttömien aktiivimallin olevan osa suurta visiota, Suomen työllisyystilastot mullistavaa kokonaisuutta.

Kymppilistassa kehutaan aktiivimallin vähentävän karenssipäiviä työttömyyden alussa seitsemästä viiteen. Aktiivisuuden työtön voi osoittaa esimerkiksi osallistumalla työllistämistoimiin tai ryhtymällä yrittäjäksi. Yrittäjänä voi toimia neljä kuukautta ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.

Velkojen perintä vapautuu 

Nyt hallitus on ryhtynyt monenlaista yrittäjyyttä edistäviin toimiin ja esittää perintätoiminnan luvanvaraisuudesta luopumista. Jatkossa perintätoiminnan harjoittaminen edellyttäisi rekisteröitymistä. Perintätoiminnalla tarkoitettaisiin, kuten nykyisinkin, saatavien perintää toisen lukuun. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 1.2.2018.

Hämärä perintäbisnes ilmoituksella lailliseksi

Mainos

Perintätoimintaa saisi harjoittaa sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Perintäyritykset valvovat jatkossa itseään

Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että rekisteri-ilmoituksen tekijä on luotettava ja vakavarainen. Ilmoituksen tekijällä olisi oltava palveluksessaan perintätoiminnasta vastaava henkilö, jolla on oltava soveltuvalla tutkinnolla osoitettu perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus. Vastaavan henkilön tehtävänä olisi huolehtia siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa, ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.

Vastaavan henkilön olisi lisäksi huolehdittava siitä, että perintätoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. Ilmoituksen tekijän olisi myös kyettävä huolehtimaan toimeksiantajan lukuun perittävistä varoista sekä toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Onko työtön juristi kelvollinen perintäyrittäjäksi? 

Perintätoiminnan harjoittajia valvoisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin.

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on, että viranomaiset kykenisivät varmistumaan perintätoiminnan harjoittajien ammattitaidosta, luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta. Samalla se pyrkii helpottamaan perintätoiminnan harjoittajiin kohdistuvaa valvontaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aikana.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtioneuvosto

UUTISSUORA