Yrittäjät vaativat kilpailuttamista matkanvälitykseen. Kuva: Taksiliitto
Mainos

Vammaispalvelulain mukaisten taksikuljetusten välitystoimintaa on Uudellamaalla suunniteltu siirrettäväksi suoraan Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen toiminnaksi. Tämä uhkaa sekä veronmaksajien että kuljetusyrittäjien etua. Vaarana on, että synnytetään massiivinen ja kallis kunnallinen monopoli.

Matkanvälitystä tarjoavat useat tahot, niistä ehkä tunnetuimpina Lähitaksi, Taksi Helsinki ja Helsingin-Uudenmaan Taksit HUT OY. Nyt avoinna on lähes kaikkien Uudenmaan kuntien matkanvälitys. Yrittäjäjärjestö ja Taksiliitto vaativat, että kunnat selvittävät myös muita vaihtoehtoja ja tekevät avoimesti kilpailuttaen parhaan mahdollisen ratkaisun.

Helsingin kaupunki havittelee monopolia

Suunnitellussa mallissa kaikki asiakkaiden tilaukset kulkisivat Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen eli Matkapalvelukeskuksen kautta. Toiminnan tuotot jäisivät Helsingille muiden kuntien ulkoistaessa palvelun. Yrittäjien mukaan on myös suuri vaara, että palvelu heikentää merkittävästi asiakkaiden huomioimista – erityisesti pidentäen taksin odotusaikoja sekä matkoja. Niitä yhdistetään, kun kierretään usean asiakkaan kautta.

Mainos

Hanketta kiirehdittäneen sen takia, että henkilöliikennettä koskeva lainsäädäntö vapauttaa taksit kilpailulle 1.7.2018 alkaen. Aikataulusta huolimatta asiaa tulee käsitellä laajemmin ja avoimesti. Markkinakartoitus, joka selvittää vaihtoehdot, on välttämätön.

Julkissektorin ei pitäisi sotkeentua yrittäjien leipään

Yrittäjien mukaan matkanvälityspalvelut pitää kilpailuttaa siten, että kilpailua syntyy. Sitä edellyttää hankintalaki ja liikennepalvelulaki. Lisäksi kaupungin liikelaitoksen ei ylipäätään pidä lähteä sellaisille markkinoille, jotka yrityksetkin voisivat hoitaa. Yrittäjät ja Taksiliitto paheksuvat sitä, että kilpailuneutraliteettia parantavaa yhtiöittämistä ja kilpailuttamista vältellään.

Yrittäjät ja Taksiliitto esittävät syvän huolensa myös pk-yrittäjinä toimivien taksien puolesta. Vaarana on, että toiminta keskittyy usean pienen sijasta harvoille suurille. Nyt puheena olevien kuljetusten arvo on jopa 30 – 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Yrittäjien ja Taksiliiton vaatimuksena on asian avoin käsittely sekä markkinakartoitus, jolla selvitetään vaihtoehtoiset tavat vammaispalvelulain ja aikanaan Kelan maksamien taksimatkojen välityksen hoitamiseksi. Se on sekä hankintalain henki että veronmaksajien ja pienyrittäjien etu.

Lähde: Suomen Yrittäjät

UUTISSUORA