Ex- valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta.
Mainos

Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen. Valtakunnansyyttäjä sai joulukuussa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päätöksessä on arvioitu valtakunnansyyttäjä Nissisen toimintakykyä kaikissa tehtävissään ja sitä, kuinka tuomio vaikuttaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiin.

Luottamuspula

“Valtakunnansyyttäjän tehtävä on virka, jonka hoitamisessa voidaan edellyttää erityistä moitteettomuutta. Valtakunnansyyttäjän nauttima luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään. Esimiesasemassa ja virastopäällikkönä häneen voidaan kohdistaa korkeampia vaatimuksia kuin virkamieheen yleensä”, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Rikkoi virkavelvollisuutta tahallaan

Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa huomioidaan korkeimman oikeuden tuomio, jonka mukaan Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta. Teko on ollut tahallinen. Valtakunnansyyttäjällä on vaativa johtamis- ja lainkäyttötehtävä. Hän edustaa oikeusjärjestelmään keskeisesti kuuluvaa instituutiota, jolta edellytetään erityistä luotettavuutta. Valtioneuvosto katsoo, ettei Nissinen enää ole täysin toimintakykyinen hoitamaan kaikkia valtakunnansyyttäjälle kuuluvia tehtäviä.

Tuomitulle syyttäjälle maksetaan silti palkkaa

Mainos

Valtioneuvoston irtisanomispäätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että tahallisesti virkavelvollisuutta rikkoneelle valtakunnansyyttäjä Nissiselle maksetaan kuitenkin normaali irtisanomisajan palkka.

Lähde: Oikeusministeriö

UUTISSUORA