Ulosotossa oli vuonna 2017 noin 558 000 eri velallista.
Mainos

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2017 jopa 1,054 miljardia euroa. Vuoteen 2016 verrattuna perintätulos laski 1,6 prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 77,3 miljoonaa euroa.

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin 774 000 kappaletta, kun niitä vuotta aikaisemmin oli noin 860 000. Suurin osa ulosmittauksista, noin 500 000 kappaletta, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Ulosottovelallisia edellisvuotta enemmän

Ulosotossa oli vuonna 2017 noin 558 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 501 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 57 000. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä ulosotossa kasvoi edellisvuodesta prosentilla, oikeushenkilöiden määrä puolestaan hieman yli viisi prosenttia. Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2016 yhteensä 1,4 prosenttia.

Pienetkin summat on vaikea maksaa

Mainos

Velallisista noin 38 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa ja yli 70 prosentilla korkeintaan 10 000 euroa. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa noin seitsemällä prosentilla velallisista. Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus nosti asia- ja rahamääriä

Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttaa taloustilanteen ohella erityisesti suurten velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän rytmitys.

Vuosi 2017 oli ulosottoon saapuneiden asia- ja rahamäärien suhteen poikkeuksellinen. Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille lähes 3,3 miljoonaa asiaa. Kasvua edellisvuoteen oli noin 21 prosenttia. Maksamattomia veroja, sakkoja ja muita yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, saapui edellisvuotta enemmän.

Lähde: Valtakunnanvoudinvirasto

UUTISSUORA