Tapaturmien määrän, hoitotulosten ja seurausten osalta Suomi oli vasta listan 77.
Mainos

Northbrook, IL. UL (Underwriters Laboratories), globaali riippumaton turvallisuustutkimusyritys, on julkaissut päivityksen UL Safety Index -mittaristoon, joka vertailee toimintaympäristön suhteellista turvallisuutta ja kansalaisten suojaa tapaturmilta lähes 190 maassa. Alankomaat ja Norja ovat jälleen tilaston kärjessä Australian, Ruotsin ja Kanadan myös yltäessä tänä vuonna kärkiviisikkoon. Suomi on listauksen 14.

UL Safety Index

UL Safety Index on suunniteltu tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen käyttöön ja tarjoaa tilannekuvan maiden suhteellisesta turvallisuudesta perustuen osatekijöihin, jotka on lajiteltu kolmeen eri pääkategoriaan. Nämä ovat (1) yleiset institutionaaliset tekijät, kuten tulot ja koulutus; (2) turvallisuutta lisäävä lainsäädäntö, normisto, valvonta ja infrastruktuuri; sekä (3) tapaturmien hoitotulokset, seuraukset ja tapaturmakuolleisuus. Jokainen 187 maasta sai näissä kategorioissa esiintyvistä osa-alueista pisteet, joiden perusteella laskettiin yksi kokonaisturvallisuutta kuvaava tunnusluku nollan ja 100 väliltä.

Vertailu perustuu WHO:n, YK:n, Maailmanpankin, World Economic Forumin ja UL:n omiin tietopankkeihin. Indeksi ja sen metodologia löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ULSafetyIndex.org.

Tuloksia

  • Alankomaat, Norja, Australia, Ruotsi ja Kanada saivat korkeimmat pisteet (kaikki yli 92 pistettä).
  • Alhaisimmat pisteet saivat Etelä-Sudan, Somalia ja Guinea-Bissau (kaikki alle 21 pistettä).
  • Pohjoismaiden sijoitukset tutkimuksessa olivat 2. (Norja, 94 pistettä), 4. (Ruotsi, 93 pistettä), 9. (Tanska, 92 pistettä) ja 14. (Suomi, 90 pistettä).
  • Tapaturmien määrän, hoitotulosten ja seurausten osalta Suomi oli vasta listan 77. Erityisesti kaatumisten sekä määrittelemättömien tapaturmien listauksissa Suomi oli vertailun heikoimpia (185., 134.)
  • Aasiassa Japani sai korkeimmat kokonaispisteet ja pärjäsi maista parhaiten mm. liikennetapaturmien ja myrkytysten osalta.
Mainos

Täysin julkisen indeksin ja raakadatan lisäksi UL on luonut tietopankin, joka on suunniteltu helpottamaan tulosten hyödyntämistä. Tarjolla on esimerkkejä valtioiden ja viranomaisten käyttöönottamista ja tehokkaiksi osoittautuneista politiikkatoimista. UL on myös parhaillaan kehittämässä maakohtaisia case-tutkimuksia ja Policy Maker’s Toolkit -työkalua, molemmat julkaistaan tulevina kuukausina.

Lähde: UL (Underwriters Laboratories)

UUTISSUORA