Mitä saat lisääntyvällä valtion velalla?
Mainos

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli

 • vuoden 2017 tammikuussa 242 000 (työttömyysaste 9,2%)
 • vuoden 2016 joulukuussa työttömiä oli 207 000 (työttömyysaste 7,9%) ja
 • vuoden 2016 marraskuussa työttömiä oli 213 000 (työttömyysaste 8,1%)
 • Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 9,4 prosenttia
 • Työttömyysaste oli vuonna 2014 keskimäärin 8,7 prosenttia

Hallitus keräsi kansan suosiota – Mediapeliä?

Ratkaisujen Suomi, Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa 29.5.2015 luvattiin mm. seuraavaa:

“Julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa. Emme elä velaksi. Työllisten määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä

Mainos

“Hallitus kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehtii paikallisen sopimisen edellytysten vahvistumisesta lainsäädän-töhankkein. Hallitus toteuttaa erityisesti pk-yritysten työllistämishalukkuutta lisääviä uudistuksia uusien työpaikkojen luomiseksi.”

Tavoitteet jäänevät saavuttamatta – Huomio muualle?

Suomi elää velaksi. Vuonna 2016 Suomi otti nettovelkaa yli 5,9 miljardia lisää. Vuoden 2017 talousarviossa nettovelanotoksi ennustetaan 5,58 miljardia, kun vuonna 2015 vastaava summa oli 5, 2 miljardia. Toisin sanoen Suomen valtion velkataakka vain kasvaa ja velaksi eläminen on lisääntynyt.

Työttömien määrä on kasvanut vuodesta 2014. Vaikka kausivaihtelut otettaisiin huomioon, tavoitteisiin pääseminen on kiusallisen kaukana.

Paikallinen sopinen – Silmänkääntötemppu?

“Vuosien 2001–2012 aikana työllisten määrä lisääntyi Suomessa noin 109 000 henkilöllä. Tästä lisäyksestä pk-yritysten osuus oli peräti 92,5 prosenttia.” (Lainaus TAT.fi) Suomen kasvun varmimpia kasvun moottoreita ja potentiaalisimpiä tulevaisuuden työllistäjiä ovat juuri PK-yritykset.”

Mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat työehtosopimuksissa huomattavalta ja vaikuttavimmalta osin käytettävissä vain työnantajaliittoihin kuuluvissa yrityksissä. Tämä omituisuus on seurausta työlainsäädännön yleissitovuusopeista.

Suurelle osalle yrityksiä sopimismahdollisuuksia ei työehtosopimuksissa ole juuri lainkaan. Tämä suuri osa käsittää juuri mahdollisen kasvun moottorit, eli PK-yritykset. 

PK-yritysten osalta paikallinen sopiminen ei ole voinut lisätä työllistämishalukkuutta, koska käytännön tasolla juuri mikään ei ole muuttunut.

Mitä saat lisääntyneellä valtion velalla?

Verotuotot ja “valtion businekset” eivät riitä kattamaan lisääntyviä kustannuksia, siksi tarvitaan velkaa.

 • Vuonna 2017 Arkadianmäen kulut ovat 179 miljoona euroa, kun vuonna 2016 ne olivat vain 162 miljoonaa. Ei kai vaivaisen 17 miljoonan euron kulujen kasvu tunnu missään.
 • Saat maksaa Finnvera Oyj:n (voitollinen) tappiokorvaukset 64, 6 miljoonaa euroa.
 • Saat osasi, osittain ns. “Hakaniemen Mafian” verovapaisiin kirstuihin kertyvistä ja vuokria nostavista asumistuista. Yli 1,26 miljardin euron kulut on budjetissa korvamerkitty asumistukiin, kasvua vuoteen 2016 on yli 200 miljoonaa euroa.
 • Osallistut maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin 159,3 miljoonalla eurolla.
 • Maksat valtion velkaantumisen korkoja vaivaiset 1,53 miljardia euroa
 • Maksuja Euroopan unionille kaavit vaivaiset n. 1,9 miljardia euroa. Sama summa vuonna 2015 oli valtion 2015 tilinpäätökseen mukaan   n. 1,8 miljardia.
 • Maksat enemmän autoveroa. Vuonna 2016 autoveroa oli budjetoitu 839 miljoonaa ja vuodeksi 2017 arvio on 853 miljoonaa.
 • Saat vähemmän opintorahaa ja asumislisää. Vuonna 2017 talousarvioon on korva-merkitty 655,3 miljoonaa opintorahalle ja asumislisälle. Vuoden 2016 talousarviossa sama summa oli 816,3 miljoonaa.
 • Ostokykysi todennäköisesti heikkenee ja tavarat kallistuvat. Valtion budjetissa arvioidaan arvonlisäverojen tuotoksi 17,1 miljardia ja sama summa vuonna 2016 oli 16,8 miljardia. Eli n. 300 miljoonaa euroa pitäisi jotenkin taikoa tavaroiden ja palvelujen hintoihin, sinun taskustasi.

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj, Tat.fi, Valtioneuvosto

UUTISSUORA