Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon. Kuva: Kuvituskuva
Mainos

KHO – Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636. Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa.

Turvapaikkaa koskevia valituslupahakemuksia lähes puolet 

Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon. Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat.  Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3219.

Korkein hallinto-oikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta viime vuonna neljä ennakkoratkaisua.  Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi 35 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Vuoden 2017 aikana korkein hallinto-oikeus järjesti viisi suullista käsittelyä ja teki kolme katselmusta.

Mainos

Lähde: Korkein hallinto-oikeus

UUTISSUORA