Tulli takavarikoi vuonna 2017 yhteensä 3 175 kiloa huumausaineita, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Kuva: kuvituskuva
Mainos

Tulli – Tullin tietoon tuli vuonna 2017 yhteensä 9 409 rikosta. Tietoon tulleiden rikosten määrä on pysynyt viimeisen kolmen vuoden ajan lähes samalla tasolla. Huumausainerikoksia oli yhteensä 3 229, joista törkeitä huumausainerikoksia oli 271. Vuoteen 2016 verrattuna huumausainerikosten määrä oli samaa luokkaa, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä nousi hieman. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa oli 50 prosenttia.

Veropetosten määrä suurin viiteen vuoteen

Tulli tutki vuonna 2017 yhteensä 1 086 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 914. Törkeitä veropetoksia paljastui 83. Törkeät veropetosjutut liittyivät pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomaan maahantuontiin sekä auto-, valmiste- ja arvonlisäveroihin, tullimaksuihin sekä passitusmenettelyjen yhteydessä tapahtuvaan laittomaan toimintaan.

Internetiä hyödynnetään entistä enemmän korkeasti verotettujen tuotteiden markkinoinnissa ja kauppaamisessa kuluttajille, ja samalla kierretään näiden tuotteiden verosäännöksiä. Yhteisökaupan arvonlisäverotukseen liittyvää kasvavaa petosrikollisuutta Tulli torjuu yhteistyössä Verohallinnon ja ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Mainos

Nuuska-, savuke- ja alkoholirikokset vähenivät

Tulli takavarikoi vuonna 2017 yhteensä 2 390 kiloa nuuskaa (vuonna 2016: 3 442), mikä on vuoteen 2016 verrattuna 1 000 kiloa vähemmän. Suomessa nuuskaa myydään verkossa eri kauppapaikoilla, postiennakolla ja muun liiketoiminnan yhteydessä.

Tulli haltuunotti rikosasioihin liittyen vuoden 2017 aikana yli 3 miljoonaa savuketta. Määrä oli 1,3 miljoonaa savuketta vähemmän kuin vuonna 2016. Rikosasioissa haltuunotettujen savukkeiden määrään vaikuttaa se, ettei suurempia savuketapauksia todettu vuonna 2017.

Tulli paljasti vuonna 2017 yhteensä 343 alkoholirikosta (vuonna 2016: 610). Alkoholia Tulli haltuunotti matkustajatuonnin yhteydessä 3 369 litraa.

Takavarikkomäärät eivät kerro koko totuutta

Tulli takavarikoi vuonna 2017 yhteensä 3 175 kiloa huumausaineita, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Khat-huumeen takavarikot kasvoivat edellisvuodesta noin 1 500 kiloa ja hasiksen 600 kiloa, mikä selittää kokonaismäärän voimakkaan kasvun. Kahtena aiempana vuonna khatia tuotiin Suomeen pääosin kuivatussa muodossa, jolloin se on kevyempää.

Metamfetamiinia ja amfetamiinia takavarikoitiin yhteensä noin 58 kiloa eli kaksi kiloa edellisvuotta enemmän.

Kokaiinia takavarikoitiin 3,5 kiloa ja ekstaasia 19 000 tablettia. Suunta molempien aineiden takavarikoissa oli laskeva, mutta vastasi kuitenkin viimeisten 10 vuoden keskiarvoa.

Huumelääkkeitä ennätysmäärä

Huumeiden salakuljetuksia paljastui runsaasti matkustajaliikenteessä. Myös ulkomaan postiliikenteestä paljastui useita huumausainetapauksia, mikä kertoo siitä, että internetiä käytetään yhä enemmän huumausaineiden myynnissä ja hankinnassa.

Tulli takavarikoi vuonna 2017 huumelääkkeitä kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna ja lähes viisinkertaisen määrän viimeisten viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.

Lääkkeiden laiton maahantuonti on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina sitä mukaa, kun internetin merkitys laittomien lääkkeiden kauppapaikkana on kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että lääkkeitä takavarikoidaan lähinnä postiliikenteestä tai kuriirilähetyksistä.

Dopingaineita aiempaa enemmän 

Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrä nelinkertaistui vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna huolimatta törkeiden dopingrikosten määrän vähenemisestä.

Tulli takavarikoi vuonna 2017 dopingjauheita noin 10 kiloa, mikä on viisi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Jauhemaista testosteronia salakuljetettiin myös paljon suurissa erissä. Jauheesta valmistetaan kerta-annoksia injektoitavaksi tai tablettikoneella tableteiksi, joita välitetään myyjien verkostojen kautta.

Lähde: Tulli

UUTISSUORA