Mainos

57% Soneran yrittäjäkyselyyn vastanneista yrittäjistä käyttää sosiaalista mediaa apuna liiketoiminnassaan, naisyrittäjistä peräti kaksi kolmesta. Alle 45-vuotiaiden yrittäjien kes-kuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen on keskimääräistä yleisempää. Ilman somea pärjäävät yrittäjät kokevat, etteivät tavoita asiakkaitaan sosiaalisen median kautta.

Somea markkinointiin

Somea käytetään useimmiten markkinointiin, yrityskuvan rakentamiseen sekä uusien asiakaskohderyhmien tavoittamiseen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista tekee myös myyntiä somessa.

Ne yrittäjät, jotka eivät olleet sosiaalisessa mediassa, kertoivat tärkeimmäksi syyksi sen, etteivät tavoita asiakkaitaan somen kautta. Lähes 90 % suomalaisista kuitenkin käyttää ainakin jotain sosiaalisen median kanavaa, joten faktat eivät tue tätä yrittäjien koke-musta. Samaan aikaan 55 % kyselyyn vastanneista nimenomaan etsii uusia asiakkaita somen avulla”, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari Roose.

Naiset aktiivisempia etenkin uusien ideoiden etsimisessä

Mainos

Naisyrittäjät ovat merkittävästi aktiivisempia somen hyödyntämisessä. Huikein ero mies-yrittäjiin on inspiraation ja uusien ideoiden hankkimisessa somesta. Miesyrittäjistä vain 20 % etsii inspiraatiota ja uusia ideoita sosiaalisesta mediasta, naisyrittäjistä 42 %.

Monet pienyrittäjät, kuten kivijalkayrittäjät ja kampaamot, hyödyntävät somen voimaa esimerkiksi jakamalla oman työnsä jälkeä Instagram– ja Facebook-tileillään. Tämä toimii tehokkaana markkinointikeinona ja tavoittaa myös hyvin haluttuja kohderyhmiä”, sanoo myyntijohtaja Milla Virén Soneralta.

Facebookin merkitys on korostunut

Ne yrittäjät, jotka käyttävät sosiaalista mediaa yrityksen liiketoiminnan tukena, etsivät myös muita aktiivisemmin tietoa digitalisaation mahdollisuuksista eri kanavia käyttäen.

Näyttäisi siltä, että some-aktiiviset yrittäjät ovat valmiimpia myös muutoin digitalisoimaan liiketoimintaansa. Tietoa yrittäjät etsivät paitsi hakukoneiden avulla internetistä myös kol-legoilta, sovellus- sekä laitetoimittajilta ja mediasta”, Milla Viren sanoo.

Käytettyjen somepalveluiden lista heijastaa vahvasti kansalaisten eniten käyttämien somepalveluiden listaa ylipäätään – joskin Facebookin merkitys on yritystoiminnassa korostunut muihin kärkipalveluihin verrattuna.

Mihin käyttää somea (kaikki vastaajat)?

Markkinointiin: 86 %
Yrityskuvan rakentamiseen 75 %
Uusien asiakasryhmien tavoittamiseen 55 %
Myyntiin 44 %
Asiakaspalveluun 43 %
Inspiraation ja uusien ideoiden saamiseen 27 %
Viestimiseen päämiesten/tavarantoimittajien kanssa 20 %

Miksi ei käytä somea (kaikki vastaajat)?

Ajan puute 32 %
Osaamisen puute 20 %
Asiakaskuntaamme ei tavoita some kautta 59 %
Ei kiinnosta/ei tarvetta 4 %
Muu/En osaa sanoa 14 %

Yrittäjäkysely

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 14. – 23.11.2016. Kyselyyn vastasi 1 073 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo neljättä kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet, sen tärkeyden ja esteet käytännössä sekä miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

UUTISSUORA