Kiire on heikentänyt palvelun laatua.
Mainos

Helsingin tarkastuslautakunnan mukaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi kestää liian kauan. 

Hyvät uutiset

Tarkastuslautakunta totesi, että kotihoidon asiakastyötä ja työvuoroja suunnittelemalla on pystytty lisäämään asiakkaalle tutun hoitajan asiakaskäyntejä ja samalla myös hoitajien työtyytyväisyys on parantunut.  Näitä itseohjautuvia tiimejä on kokeiltu muun muassa Vuosaaren Voima -hankkeessa.

Huonot uutiset

Suurin osa kotihoidon työntekijöistä näki laadun puutteena sen, etteivät kotihoidon käynnit riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Kiire on heikentänyt palvelun laatua, ja ympärivuorokautisen hoidon arviointiprosessi kestää kauan.

Mainos

Huonokuntoisia ikääntyneitä pyritään kuitenkin hoitamaan liian pitkään kotona. Haasteellisimpia ovat tilanteet, joissa ikääntyneen kunto heikkenee nopeasti. Ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointiprosessi on pitkä.  Palveluasumispaikkaa ei saa aina tarpeen vaatiessa tai sitä joudutaan jonottamaan ikääntyneen kuntoon nähden väärässä paikassa.

Tarkastuslautakunnan mukaan kotona asuvien ikääntyneiden SAS-prosessia (selvitys-arviointi-sijoitus) tulee tehostaa siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.

Lautakunta käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksessaan kotihoidon lisäksi myös peruskoulujen yhdistämisiä, suurten tapahtumien tukemista ja energiatehokkuutta.

Arviointikertomus valtuustoon käsittelyyn 21.6.

Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaan välittömästi kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016 arviointikertomuksen 12.4.2017 ja se tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 21.6.2017.

Arviointikertomuksessa käsitellään yhteensä 20 aihetta ja esitetään 43 suositusta. Arviointikertomus 2016 on luettavissa verkossa osoitteessa: www.arviointikertomus.fi

Lähde: Helsingin kaupunginkanslia

UUTISSUORA