Seri-tukikeskuksessa toimii lääkäri, kätilö, psykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori.
Mainos

Suomen ensimmäinen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden Seri-tukikeskus aloitti toimintansa Hyksin Naistenklinikalla 29. toukokuuta. Tukikeskuksesta seksuaaliväkivaltaa kokenut henkilö saa kokonaisvaltaista palvelua samasta paikasta akuuttivaiheessa eli seksuaalirikosta lähinnä seuranneen kuukauden aikana. Tukikeskuksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kynnys hakeutua matala

Kynnys hakeutua Seri-tukikeskukseen on tehty mahdollisimman matalaksi. Seksuaaliväkivaltaa kokenut voi hakeutua sinne itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana noin kuukauden sisällä seksuaaliväkivallasta. Palvelu on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille. Alle 16-vuotiaat seksuaaliväkivallan uhrit hoidetaan Hyksin Lastenklinikan ja Jorvin lasten päivystyksissä.

Tukikeskuksessa on valmius kerätä akuuttivaiheessa raiskauksen uhrilta oikeuslääketieteelliset näytteet ja tarjota lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa sekä antaa uhrille psykososiaalista tukea. Lisäksi tukikeskus varmistaa asiakkaan tarvitseman jatkotuen ja jatkohoidon. Seri-tukikeskus palvelee kaikkia sukupuolia; naisia, miehiä ja transihmisiä, inter- ja muun sukupuolisia.

Tukikeskus opastaa

Mainos

Tukikeskuksen palvelujen saanti ei edellytä rikosilmoituksen tekoa, mutta sen tekemiseen kannustetaan. Tarvittaessa uhria opastetaan tekemään ilmoitus poliisille ja ohjataan saamaan oikeudellista neuvontaa.

Tukikeskuksen nimessä seri-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos.

Raiskauksen uhri tarvitsee monenlaista apua

Väkivaltaa kokeneen jatkohoidon ja seurannan pitää olla pitkäkestoista. Mikäli palvelujen etsiminen jää uhrin vastuulle, on riskinä, että traumatisoitunut asiakas jää ilman jatkoapua, koska palveluja voi olla vaikea löytää.

Seri-tukikeskuksessa toimii lääkäri, kätilö, psykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Tukikeskuksesta asiakas saa tietoa myös apua tarjoavista järjestöistä.

Taustalla Istanbulin sopimuksen velvoitteet – Pakkorako

Naistenklinikan Seri-tukikeskus on maamme ensimmäinen ja se toimii mallina myöhemmin muualle Suomeen perustettaville tukikeskuksille. Se palvelee alkuvaiheessa helsinkiläisiä, espoolaisia ja vantaalaisia seksuaaliväkivaltaa kokeneita henkilöitä. Uudenmaan muiden kuntien kanssa neuvotellaan palvelun laajentamisesta.

Tukikeskuksen ovat perustaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Naistenklinikan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut valmistelutyötä ja rahoittanut hanketta.

Tukikeskuksen perustamista venyteltiin kaksi vuotta

Seri-tukikeskuksen perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Se tuli Suomessa voimaan jo vuonna 2015, eli noin kaksi vuotta sitten. Sopimus velvoittaa Suomen perustamaan tukikeskuksia seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Lähde: HUS-kuntayhtymä

UUTISSUORA