Cityjet Oy, aikaisemmalta nimeltään Blue1 Oy, on tuotantoyhtiö, joka operoi SAS:n lentoja Suomesta ja pohjoismaista.
Mainos

SAS:n lentoja Suomessa operoivan Cityjet Oy:n lentäjät ovat jättäneet työtaisteluilmoituksen koskien työnseisausta ajalla 6.4.-10.4.2018. Cityjet Oy, aikaisemmalta nimeltään Blue1 Oy, on tuotantoyhtiö, joka operoi SAS:n lentoja Suomesta ja pohjoismaista, joten työtaistelu vaikuttaa SAS:n lentoihin.

Neuvottelut eivät tyydyttäneet

Työriita koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Blue1 Pilots’ Association ry:n ja Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n välille solmittavaa CityJet Oy:n liikennelentäjiä koskevaa työehtosopimusta. Lentäjien ensisijaisena tavoitteena on neuvotteluissa ollut saada parannuksia työssäjaksamiseen ja työvuorolistojen laatuun. Neuvotteluissa ei ole edetty lentäjiä tyydyttävällä tavalla, jonka vuoksi työtaisteluilmoituksen jättämisestä päätettiin.

Aikataulu

Työnseisaus alkaa 6.4.2018 klo 12 ja päättyy 10.4.2018 klo 12. Tämä ilmoitus raukeaa tai alkanut työnseisaus päättyy, kun uutta työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty. Tästä päivästä alkaen voimassa on ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaapäivien myyntikielto.

Mainos

Lähde: Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry

UUTISSUORA