Näytteistä 81 prosenttia arvioitiin mikrobiologiselta laadultaan hyväksi.
Mainos

Helsingin kaupungin, kaupunkiympäristön toimialan tuoreen selvityksen mukaan salaattibaarien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu on parantunut, vaikka siinä edelleen oli parantamisen varaa.

Helsingissä selvitettiin vuonna 2016 ja 2017 salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua. Selvitys oli jatkoa vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla toteutetulle valvontaprojektille.

81 prosenttia laadultaan hyviä

Salaattibaareista otettiin yhteensä 197 elintarvikenäytettä. Näytteeksi otettiin liha- ja kalavalmisteita, valmissalaatteja, äyriäisiä ja kasviksia. Näytteistä 81 prosenttia arvioitiin mikrobiologiselta laadultaan hyväksi. Laadultaan huonoja näytteitä oli yhdeksän ja välttäviä kymmenen prosenttia.

Mainos

Suurin osa huonoista näytetuloksista johtui suuresta aerobisten mikrobien kokonaismäärästä sekä enterobakteereista. Suhteellisesti eniten huonoja näytetuloksia oli liha- ja kalatuotteissa.

Lämpötila kunnossa lähes 90% tarkastetuista

Myyntikalusteen lämpötila näytteenottohetkellä ylitti lainsäädännön edellyttämän lämpötilan 11 prosentissa tapauksista. Osa näytteeksi otetuista elintarvikkeista oli joko valmistettu tai sulatettu myymälässä. Elintarvikkeiden myyntiaika salaattibaarissa vaihteli yhdestä kahteen päivään.

Huonoihin näytetuloksiin ovat osaltaan voineet vaikuttaa myymälöissä tapahtuneet elintarvikkeiden käsittelyvirheet, virheelliset säilytys- ja myyntilämpötilat ja myyntiajat sekä mahdollisesti elintarvikkeen valmistajan määrittämät liian pitkät säilyvyysajat.

Yhteenveto selvityksestä löytyy TÄÄLTÄ