Suomessa pakoilevat, etsintäkuulutetut rikolliset ovat useimmiten vakavista rikoksista etsittäviä ja muodostavat mahdollisen uhan turvallisuudellemme.
Mainos

Vuonna 2016 Suomeen noudettiin ulkomailta 77 kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella kiinni otettua henkilöä. Suomessa otettiin kiinni 54 muun maan etsintäkuuluttamaa henkilöä, jotka luovutettiin kuuluttaneeseen maahan.

Suurin ryhmä oli virolaiset

Suomessa otettiin kiinni ja luovutettiin toiseen valtioon etsittyjä, joista suurimmat kansalaisuusryhmät olivat Viro (19 henkilöä) sekä Venäjä ja Liettua (molempia 6 henkilöä). Ulkomaille luovutettujen joukossa oli myös 4 Suomen kansalaista.

Vuonna 2016 Suomeen noudetuista etsintäkuulutetuista eniten oli Viron kansalaisia (18), toiseksi eniten Suomen kansalaisia (15) sekä seuraavina Romanian (9) ja Puolan (8) kansalaisia.

Huumeita, ryöstöjä ja ihmiskauppaa

Mainos

Suomen etsintäkuulutuksen perusteella noudettujen henkilöiden osalta rikosnimikkeinä olivat muun muassa törkeä huumausainerikos, törkeä maksuvälinepetos, törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos ja törkeä pahoinpitely.

Suomessa kiinni jääneet ulkomaiden etsimät henkilöt puolestaan oli kuulutettu muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä varkaudesta ja ihmiskaupasta.

Piileksijöitä etsitään vakavista rikoksista

Suomessa pakoilevat, etsintäkuulutetut rikolliset ovat useimmiten vakavista rikoksista etsittäviä ja muodostavat mahdollisen uhan turvallisuudellemme täällä oleskellessaan. Rikosprosessia pakoilevien tehokas kiinnisaaminen estää mahdollisen rikossarjan syntymisen Suomessa.

Luovutettu palautetaan

Useat valtiot asettavat luovuttamiselle ehdon, jonka mukaan luovutettu henkilö tulee palauttaa luovuttaneeseen valtioon suorittamaan Suomessa hänelle tuomittu vankeusrangaistus. Suurin osa palautetuista (11 henkilöä) oli Viron kansalaisia, jotka palautettiin kotimaahansa.

EU Most Wanted

Osana kansainvälistä yhteistyötä julkaistiin vuonna 2016 Euroopan poliisivirasto Europolin tukemana EU Most Wanted -internetsivusto, jonka kautta yleisö voi antaa vihjeitä pakoilijoiden löytämiseksi. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana sivusto keräsi 1,8 miljoonaa kävijää, ja sivustolla julkaistuista henkilöistä otettiin kiinni 28.

Kansainvälisesti etsintäkuulutettujen rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen etsintätoimia koordinoi Keskusrikospoliisin Viestiliikennekeskus. Lisäksi se vastaa kiinnijääneiden luovuttamisesta ulkomaille ja noutamisesta Suomeen. Myös etsintäkuulutusten syöttäminen Schengenin ja kansainvälisen rikospoliisijärjestö INTERPOL:in tietojärjestelmiin tehdään Viestiliikennekeskuksessa.

Eniten Schengen-alueen etsintäkuulutuksia

Vuonna 2016 Suomessa laadituista henkilön kiinniottoa ja luovutusta koskeneista kansainvälisistä etsintäkuulutuksista suurin osa oli Schengen-aluetta koskevia etsintäkuulutuksia (123 kappaletta), seuraavaksi eniten oli INTERPOL:in etsintäkuulutuksia (65 kappaletta) ja kolmantena pohjoismaisia pidätysmääräyksiä (14 kappaletta).

Lähde: Keskusrikospoliisi

UUTISSUORA