Joka kolmas pk-yrityksistä pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa tietoturvarikos omaan yritykseen onnistutaan tekemään.
Mainos

Ifin kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna.

Riskit koskettavat yrityksia kokoon katsomatta

Tietoturvaan liittyvät riskit koskettavat yhä useampia yrityksiä kokoon katsomatta. Suomalaisista pk-yrityksistä 29 prosenttia kertoo joutuneensa tietoturvarikosyrityksen kohteeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Näistä joka viides arvioi ainakin jonkin rikosyrityksen myös onnistuneen.

Joka kolmas pk-yrityksistä pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa tietoturvarikos omaan yritykseen onnistutaan tekemään. Todennäköisimpänä rikosta pitävät 51–250 työntekijää työllistävät yritykset sekä toimialoista teollisuusyritykset.

Yritysten toimintavalmiuksissa puutteita

Mainos

Tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä 45 prosenttia uskoo oman yrityksensä tietoturvan tason olevan kuitenkin keskimääräistä parempi. Silti jopa 77 prosenttia arvioi, että jos yritykseen nyt kohdistuisi tietoturvahyökkäys, omissa toimintavalmiuksissa olisi vähintään pieniä puutteita.

Tietosuoja-asetukseen ei ole valmistauduttu

Ensi vuoden toukokuusta alkaen uusi EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia yrityksiä käsittelemään entistä huolellisemmin asiakkaista ja henkilöstöstä kerättyjä henkilötietoja. Ifin tutkimuksessa lähes kaksi kolmesta pk-yrityksestä arvioi tietävänsä vähintään pääpiirteissään, mitä vaatimuksia uusi sääntely tuo omalle yritykselle. Joka seitsemäs kuitenkin myöntää, ettei tiedä niitä lainkaan ja neljännes kertoo tietävänsä vain osittain.

“Henkilötietoja paljon käsittelevät isot yritykset ovat valmistautuneet uudistukseen jo pidempään, mutta viimeistään nyt myös pk-yritysten pitäisi ryhtyä selvittämään, mitä muutos tarkoittaa omalla kohdalla”,  tuotepäällikkö Tapio Valtonen Ifistä kommentoi.

Tutkimuksesta

Ifin teettämän tutkimuksen toteutti Sales Questor Oy. Tutkimukseen haastateltiin kesäkuussa 2017 pk-yritysten tietoturvasta vastaavia. Vastaajajoukko oli suuruudeltaan 100 henkilöä, ja yritykset olivat yksityisellä sektorilla eri toimialoilla toimivia, 10–250 työntekijää työllistäviä pk-yrityksiä. If toteutti vastaavan tutkimuksen samalla otantatavalla edellisen kerran helmikuussa 2015.

Lähde: If vahinkovakuutusyhtiö

UUTISSUORA