Lähes joka neljäs palvelualan työntekijä arvioi toimeentulonsa heikkenevän
Mainos

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin tuloksista ilmenee, että pamilaisten näkemykset omasta toimeentulostansa ovat synkkiä. Kuitenkin yksityisten palvelualojen talouskasvu on osittain vähentänyt huolia työttömyydestä. Kiinteistö- ja turvapalvelualoilla pelätään työttömyyden uhkaa aiempaa harvemmin.

Verrattuna Tilastokeskuksen 27.10. julkaisemaan kuluttajien luottamusbarometriin pamilaisten näkemykset omasta taloudestaan ovat synkkiä.  Yli kolmannes kyselyyn vastanneista kokee omaa talouttaan koskevien huolten kasvaneen.

Joka neljäs pelkää taloutensa heikkenevän

Palvelualojen työntekijöiden käsitykset taloudellisesta kehityksestä poikkeavat muista kuluttajista merkittävästi.

Mainos

“Koko maassa oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 29 % kuluttajista ja vain 10 % pelkäsi taloutensa huononevan. Pamilaisten keskuudessa tilanteen paranemista odotti vain 19 % ja oman taloutensa heikkenemistä pelkäsi jopa lähes joka neljäs (23 %), kertoo PAMin ekonomisti Antti Koskela.

Turvapalvelut myyvät epävarmoina aikoina

Työttömyyden uhan kokeminen on sen sijaan osittain heikentynyt. Kiinteistöpalvelualalla työskentelevistä kyselyyn vastaajista yli 60 % ei tunne työttömyyden uhkaa, kun aiemmin luku on ollut 45 %. Turvapalvelualalla luottamus työpaikan säilymistä kohtaan on myös noussut 32 %:sta 55 %:iin.

Työnantajan myynti kasvaa – Työntekijöillä huolet

PAMin kyselyyn vastanneista matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevistä yli 45 % kokee, että työnantajan myynti on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Huolet toimeentulon riittävyydestä ja työttömyydestä eivät kuitenkaan ole hellittäneet.

Matkailu- ja ravintola-alan vastauksissa korostuu oman talouden ja työnantajan talouden välinen ristiriita. Yli 40 prosenttia alan vastaajista arvioi työantajan talouden paranevan seuraavan vuoden aikana, mutta alle 20 prosenttia uskoo oman taloudellisen tilanteensa vastaavasti paranevan”, toteaa Koskela.

Kyselystä

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 5.10-20.10.2017. Kyselyyn vastasi 341 PAMin jäsentä. Vastaajista 91 % oli töissä ja 2 % työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Lähde: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

UUTISSUORA