Mainos

SuPerin tekemä kysely yksityisissä hoivayrityksissä työskenteleville jäsenille tuo esiin jäsenten huolen riittämättömästä henkilöstömäärästä ja hoidon laadusta.

SuPerin kysely Attendolla, Mehiläisessä ja Pihlajalinnassa työskenteleville superilaisille kartoitti työntekijöiden kokemuksia muun muassa työn kuormittavuudesta ja omavalvontasuunnitelman toteutumisesta. SuPer toteutti kyselyn elokuussa 2018. Vastauksia kertyi 1547 kpl . SuPer käy keskustelua jäsentensä kanssa kyselyn tuloksista yritysfoorumitilaisuuksissa, joissa osassa on mukana myös Valviran edustaja.

Työntekijät kokevat asiakasturvallisuuden kärsivän

Suurin osa vastaajista kertoi, että henkilöstömäärä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ei ole riittävä. Kyselyn mukaan esimerkiksi raportointi, lääkehuolto, hygieniasta huolehtiminen, kuntoutus ja opiskelijoiden ohjaaminen jäävät osin tekemättä liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi. Työntekijät kokevat työturvallisuusriskin kasvavan ja asiakasturvallisuuden kärsivän.

Aamiainen ja lääkkeet vasta lounasaikaan

Mainos

Kyselystä selvisi, että yksikön toiminta, henkilöstömäärä, hoidon laatu ja asiakasturvallisuus ei monissa tapauksissa vastaa työpaikan omavalvontasuunnitelmaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aamuneljältä herännyt vanhus saa aamiaisensa ja lääkkeensä vasta puolenpäivän aikaan, koska hoitajia ei ole tarpeeksi. “Tähän on tietenkin syynä haluttomuus panostaa rahallisesti perushoivaan”, sanoo puheenjohtaja Silja Paavola.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa puuttumaan epäkohtiin

Työntekijä on sosiaalihuoltolain mukaan velvollinen ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhista työnantajalle. Lain mukaan työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin ja ilmoitettava niistä edelleen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranhaltijalle.

Henkilöstöä painostetaan vaikenemaan ongelmista

“Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei henkilöstöä haluta kuunnella ja ongelmia ratkoa, vaan päinvastoin painostetaan vaikenemaan ongelmista. SuPerin jäseniltä tulee myös yhteydenottoja, joissa he kertovat työnantajan ryhtyneen vastatoimiin ilmoituksentekijää kohtaan”, Paavola kertoo.

Työnantajien liitto väittää jotain ihan muuta

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Liitto valvoo jäseniensä yhteisiä etuja.

“Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus näyttää Suomessa toteutuvan uuden laatusuosituksen valossa hyvin. Myös hoitajien määrä on seurannut asiakkaiden määrän kasvua.”, Hyvinvointialan liitto tiedottaa (18.10.2018).

Julkisen sektorin toiminta retuperällä?

THL:n selvityksen mukaan yksityisessä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa suoraan asiakastyöhön käytetään suurempi osuus työajasta kuin julkisella sektorilla. Varsinkin lähihoitajien ja sairaanhoitajien kohdalla erot ovat erittäin merkittäviä. ”

Lähteet: SuPer, Hyvivointialan liitto

UUTISSUORA