Kantar TNS selvitti Reserviläisliiton toimeksiannosta suomalaisten käsityksiä maanpuolustuksesta (n=1002). Sotilaallinen liittoutumattomuus koetaan ensisijaiseksi tavaksi järjestää maanpuolustus, mutta myös kansainvälistä yhteistyötä pidetään tärkeänä.
Mainos

Kaksi suomalaista viidestä (39 %) toivoo, että liittoutumattomuus pysyisi Suomen puolustuksen ensisijaisena periaatteena. EU:n piirissä tapahtuva sotilaallisen yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen on toiseksi suurimman joukon (26 %) mielestä paras tie Suomelle. Vastaajien oli mahdollista valita vain yksi vaihtoehto.

YLE asetteli kysymykset – Tulos NATO-myönteisempi

Sotilaallinen liittoutuminen kerää tutkimuksessa selvästi vähemmän kannatusta. Kaksitoista prosenttia haluaisi puolustusliiton Ruotsin kanssa. Vain 11 % on sitä mieltä, että Suomen kannattaisi järjestää puolustuksensa Nato-jäsenyyden varaan. YLE:n vastaavanlaisessa Nato-gallupissa jäsenyyden kannattajiksi ilmoittautui 25 prosenttia kyselyyn osallistuneista mutta kysymyksenasettelu oli erilainen.

Reserviläisliitosta alle kolmannes NATON kannalla

Reserviläisliitto kysyi samat kysymykset myös omilta jäseniltään.  Liiton jäskeskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on selkeästi korkeammalla (28 %) kuin suomalaisilla keskimäärin. Sotilaallista liittoutumattomuutta jäsenistä kannattaa kuitenkin käytännössä yhtä moni. EU:n sotilaallisen yhteistyön kehittäminen on kolmanneksi suosituin vaihtoehto puolustuksemme järjestämiseksi, jota kannatti jäsentutkimuksessa noin viidennes vastanneista (22 %).

Uusi näkökulma

Mainos

”Nato-kannatuksen osalta on syytä huomata, että tutkimuksessamme ei mitattu jäsenyyden kannatusta perinteiseen ’kyllä vai ei’ -tapaan, vaan halusimme selvittää miten julkisessa keskustelussa viime aikoina esillä olleet mallit Suomen puolustuksen järjestämiseksi vertautuvat toisiinsa. Uudenlainen kysymyksenasettelu tuo uuden näkökulman tähän keskusteluun. Myös tämä kysely kuitenkin osoitti, että jäsenistömme kannattaa Nato-jäsenyyttä selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin”, sanoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

Maaseudulla liittoutumattomuus – Kaupungeissa EU-yhteistyö miellytää

Kantar TNS:n tutkimuksessa selvisi myös, että suhtautuminen sotilaalliseen liittoutumiseen vaihtelee väestöryhmittäin. Asuinpaikka ja puoluekannatus korreloin suhtautumisen kanssa sotilaalliseen yhteistyöhön. Maaseudulla sotilaallinen liittoutumattomuus kerää selvästi enemmän kannatusta kuin kaupungeissa. Euroopan Unionin sotilaallisen yhteystyön kehittämisen varaan rakentuva puolustus miellyttää enemmän kaupunkilaisia kuin maaseudulla asuvia ja toisaalta sen suosio kasvaa koulutusasteen mukana.

NATO houkuttelee kokoomusta

Myös eri puolueita kannattavien välillä löytyi selviä eroja. Keskimääräistä useampi vasemmistoliittolainen, perussuomalainen ja sosialidemokraatti haluaisi perustaa Suomen puolustuksen jatkossakin sotilaallisen liittoutumattomuuden varaan. Nato-jäsenyys houkuttelee selvästi eniten kokoomusta kannattavia.

Lähde: Reservilaisliitto

UUTISSUORA