"Näihin mielikuviin kirjautuu myös väkivallan ja sukupuolen välisten suhteiden hahmottamisen haasteellisuus ja siihen liittyvät torjuvat reaktiot."
Mainos

Iltapäivälehtien uutisoinnissa korostetaan usein väkivaltarikoksista epäiltyjen naisten omaa aktiivisuutta väkivallan tekijöinä, minkä myötä heistä piirtyy kuva olemuksellisesti väkivaltaisina ja poikkeuksellisen moraalittomina, ilmenee Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöksestä.

VTM Satu Venäläisen väitöskirjassa analysoidaan suomalaisten iltapäivälehtien tapoja kuvata naisia väkivaltarikosten tekijöinä ja toisaalta vankilatuomiota väkivaltarikosten vuoksi suorittavien naisten kuvauksia itsestään suhteessa väkivaltaan.

Naisten omat kertomukset antavat eri kuvan

Vankilatuomiota suorittavien naisten kertomukset piirtävät erilaista kuvaa väkivaltarikoksia tehneistä naisista kuin iltapäivälehdet.  Kertomuksissa tuli usein esiin väkivaltarikoksia tehneiden naisten omia uhrikokemuksia, jotka linkitettiin kertomuksissa heidän tekemiinsä väkivaltarikoksiin.

Mainos

“Näissä kertomuksissa piirtyy monivivahteisia kuvia väkivaltarikoksia tehneistä naisista, joiden myötä tulevat esiin sekä heidän haavoittuva asemansa että aktiivisuutensa uhriuden ja arvottomaksi asettamisen vastustamisessa, sanoo väitöstutkija VTM  Satu Venäläinen Helsingin yliopistosta.

Väitöstutkimuksen mukaan on tarpeellista pyrkiä kyseenalaistamaan pelkistävää ja hyvinkin yleistä joko – tai -ajattelua identiteeteistä, jotta naisten ja väkivallan välisten suhteiden moninaisuus pääsisi näkyviin.

Väkivaltaiset naiset nähdään poikkeavina

Väitöksen mukaan väkivalta mielletään usein miehiseksi toiminnaksi, minkä vuoksi väkivaltaa tehneet naiset nähdään helposti poikkeavina ja korostuneen patologisina yksilöinä.

Mediat uutisoivat sensaatiohakuisesti

Iltapäivälehtien uutisointiin keskittyvät väitöstutkimuksen analyysit erittelevät lehtien tapoja hyödyntää väkivallan ja naiseuden välistä ristiriitaisuutta uutisarvoisten, sensaatiomaisten tarinoiden tuottamisessa.

Väitöskirjatutkimuksessa on taustalla ajatus, että väkivallan ja sukupuolen väliset sidokset ovat monin tavoin merkityksellisiä, ja näitä sidoksia ja niihin liittyviä valta-asetelmia tuotetaan moninaisten ja osin ristiriitaisten sosiaalisten käytäntöjen kautta.

Väitöstilaisuus

VTM Satu Venäläinen väittelee 10.11.2017 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes

Väitöskirja löytyy TÄÄLTÄ

Lähde: Helsingin yliopisto

UUTISSUORA