Käytetyt huumausaineet ovat vaihdelleet kannabiksesta buprenorfiinia sisältäviin erittäin voimakkaisiin huumausaineeksi luettaviin lääkkeisiin.
Mainos

Itä-Suomen poliisilaitos Iisalmen poliisiaseman henkilöstö tutkii alaikäisten huumeiden käyttöä Iisalmessa ja lähikunnissa. Asiassa on suoritettu lukuisia kuulusteluja ja epäiltyjen määrä on kirjatuissa rikosilmoituksissa kymmenissä. Epäillyt ovat valtaosaltaan alaikäisiä, yli puolet on 2002 tai 2001 syntyneitä.

Voimakkaita lääkkeitä

Käytetyt huumausaineet ovat vaihdelleet kannabiksesta buprenorfiinia sisältäviin erittäin voimakkaisiin huumausaineeksi luettaviin lääkkeisiin. Lisäksi kuulusteluissa on tullut esille myös runsasta alkoholin käyttöä. Huumeiden käyttötilanteissa on ollut käyttämässä alkoholia 2003 syntyneitä, eli he ovat saaneet havaintoja ja mahdollisesti saaneet luotua yhteyksiä lähteisiin, joista paikallisesti saa huumeita.

Kuulusteltavat ovat olleet hyvin yhteistyöhaluisia ja sitä kautta asiassa on päästy hyvin eteenpäin. Myös huumausaineita välittäneet ovat kertoneet asioista hyvin. Kuulustelut jatkuvat vielä vuoden 2018 puolellekin. Asiassa on käytetty myös erilaisia pakkokeinoja ja takavarikossa on huumeita, jollaisia on kerrottu käytetyn.

Osa vanhemmista tiennyt huumeiden käytöstä

Mainos

Poliisi tiedottaa asiasta, jotta vanhemmat pystyisivät puuttumaan nuortensa ja lastensa päihteiden käyttöön. Esitutkinnassa kuultujen vanhemmista osa on ollut tietoisia siitä, että huumeita on käytetty. Poliisi on saanut tietoa tätäkin kautta.

Joululomalla lasten huumeiden käyttö yleistyy

Joululoman aikana lasten ja nuorten huumeiden ja alkoholin käyttö lisääntyy. Vanhempien tulisi seurata tarkkaan lasten ja nuorten kuntoa näiden tullessa kotiin. Lisäksi kannattaa sopia toisten lasten ja nuorten vanhempien kanssa valvonnasta ja varmistaa, että lapset ja nuoret todella viettävät yönsä siellä missä pitääkin.

Huumeita ja alkoholia asunnoissa

Kuntakeskuksissa on nuoria täysi-ikäisiä ja 17-vuotiaitakin, joiden asunnoissa alaikäiset ovat käyttäneet alkoholia ja huumeita. Jos havaitsee ja epäilee tällaista, tulee asiasta ilmoittaa hätäkeskukseen tuoreeltaan.

Poliisille voi ilmoittaa huumeiden käytöstä ja lasten päihteiden käytöstä myös vihjepuhelimeen ja vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi(at)poliisi.fi, jos ei katso asian vaativan soittoa hätäkeskukseen. Asiasta voi myös tehdä lastensuojeluilmoituksen mm. sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta 112 tai soittamalla virka-aikana Ylä-Savon Soten alueella lastensuojelun päivystyspuhelimeen 0405434935.

Lähde: Poliisi

UUTISSUORA