Jätteiden lajittelu on tärkeää – tätä mieltä on 82 prosenttia pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaista. Yhä useampi myös tietää, että lajitellut jätteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi.
Mainos

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvitti syksyllä 2016 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaiden näkemyksiä jätteiden lajittelusta. Kyselyyn vastasi 1012 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukasta, ja sen toteutti Innolink Research.

Omalla toiminnalla merkitystä

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta näkee oman toimintansa merkityksen ja lajittelee jätteet, vaikka muut lajittelisivat väärin tai eivät lajittelisi ollenkaan.

“Jätteiden lajittelu on selvästikin arjen ekoteko, josta tulee hyvä mieli. Tämä on ilouutinen ympäristölle, sillä lajittelun avulla saadaan entistä enemmän arvokkaita raaka-aineita uusiokäyttöön”, sanoo HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti.

Suurin osa pitää lajittelua helppona

Mainos

Lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta lajittelee roskansa melko tai erittäin aktiivisesti. Yhtä moni kokee lajittelun helpoksi.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella on myös runsaat 130 kierrätyspistettä, viisi Sortti-asemaa ja yli 50 vaarallisen jätteen keräyskonttia.

Lähes kaikki kotien jäte hyödynnetään

Kaksi kolmesta vastanneesta tiesi, että kerätystä biojätteestä tehdään biokaasua ja multaa. Myös lajitellut lasipullot ja -purkit, metalli, paperi ja kartonki kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi.

Jäljelle jäävästä sekajätteestä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa.

Lajitteluaktiivisuus jätelajeittain

 

Jätelaji Lajittelee vähintään melko usein
Biojäte                      58 %
Kartonki                      80 %
Lasipullot ja -purkit                      78 %
Pienmetalli                      68 %
Paperi                      89 %
Paristot                      78 %
Muut vaaralliset jätteet                      73 %

Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

UUTISSUORA