Saattohoitoa pitäisi kehittää huomattavasti – selvä ohjeistus puuttuu monilta
Mainos

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito -kysely toteutettiin huhtikuun 2017 alussa ja siihen vastasi kaikkiaan 2683 Sairaanhoitajaliiton jäsentä.

Sairaanhoitajat ja eutanasia – kyselyn avaintuloksia

  • Selvä enemmistö (64 %) sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista. Laillistamista vastustaa 22 % sairaanhoitajista ja 14 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.
  • Kuolevia potilaita viikoittain hoitavista sairaanhoitajista eutanasian laillistamista kannattaa 60 %, vastustajia on 26 % ja 14% ei ole muodostanut asiasta vielä mielipidettä.
  • Hieman alle puolet (48,5 %) sairaanhoitajista olisi itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa, jos eutanasia laillistettaisiin. Viidesosa (20,5 %) kieltäytyisi ja 31 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.
  • Kahdeksan kymmenestä (80 %) sairaanhoitajasta katsoo, että sairaanhoitajan tulisi itse saada päättää, avustaako hän lääkäriä eutanasian toteuttamisessa.
  • Seitsemän kymmenestä (70 %) sairaanhoitajasta uskoo, että voisi itse pyytää eutanasiaa itselleen tietyissä olosuhteissa.
  • Enemmistö (64 %) sairaanhoitajista uskoo, että eutanasia laillistetaan Suomessa tulevaisuudessa.

Kehittämiseen ja koulutukseen toivotaan laajasti parannusta

Valtaosa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. Myös niiden hoitajien, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain, näkemykset eutanasiasta ovat samansuuntaisia: kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Realistinen kuva

“Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa.

Mainos

Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen“, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan myös esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Lähde: Suomen sairaanhoitajaliitto

UUTISSUORA