Mainos

Helsingin kaupungin tietokeskuksen arvion mukaan vuodenvaihteessa Helsingissä asui vakituisesti noin 636 000 asukasta. Asukasluvun kasvun ennakoidaan olevan 7 750 henkeä, mikä on noin 250 henkeä enemmän kuin viime vuonna.

Syntyneiden määrän (6 785) ennakoidaan vähentyneen edellisvuodesta yli 200:lla. Myös kuolleiden määrä (5 075) väheni hieman ja syntyneiden enemmyys (1 700) oli edellisvuotta pienempi.

Muuttoliikkeen arvioidaan kasvattavan Helsingin väkilukua yli 6 000 asukkaalla, mikä on 500 henkeä enemmän kuin vuonna 2015.

Muuttovoitto pieneni

Mainos

Kotimaan muuttovoiton arvioidaan olevan vajaa 3 300 asukasta, mikä on 300 vähemmän kuin edellisvuonna. Muista Suomen kunnista Helsinkiin muutti 34 700 asukasta ja muualle Suomeen muuttajia oli noin 31 400. Sekä tulijoiden että lähtijöiden määrä väheni edellisvuodesta.

Ulkomailta saatu muuttovoitto oli noin 2 770 henkeä, eli lähes 800 enemmän kuin viime vuonna. Kasvu johtui pääasiassa maastamuuttojen vähenemisestä. Maahanmuuttojen määrä oli 6 870 ja maasta muutti 4 100.

500 000 asukkaan raja on ylitetty kahdesti

Helsingin väkiluku ylitti ensimmäisen kerran puolen miljoonan asukkaan rajan vuonna 1966. Helsingissä oli kova rakennusbuumi 1960-luvulla, ja Vuosaaren alue liitettiin Helsinkiin vuonna 1966. 1970-luvulle tultaessa kasvu alkoi siirtyä Helsingin rajojen ulkopuolelle. Kaupungin väestö jopa väheni ja puolen miljoonan raja alitettiin jälleen 1976.

Väkiluvun vähenemisen syitä Helsingissä olivat perhekokojen pienentyminen ja asumistason kohoaminen. Perheet muuttivat kantakaupungista uusiin väljempiin asuntoihin lähiöihin. Espoo ja Vantaa rakentuivat tuolloin nopeasti. Esimerkiksi Vantaan väkiluku kasvoi 1970-luvun alussa jopa yli 10 prosenttia vuosittain.

Viime aikoina Helsinki on kasvanut nopeasti

Uudestaan puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 1993. Sen jälkeen kasvu on ollut muutamaa 2000-luvun alun vuotta lukuun ottamatta nopeaa. Viime vuosina väestönkasvu on ollut noin 7 000–8 000 asukasta vuosittain.

Nyt julkaistu vuodenvaihteen väkilukuarvio perustuu Tilastokeskuksen kuukausittaisiin ennakkotietoihin tammi–marraskuussa 2016. Viralliset kunnittaiset väkilukutilastot vuodenvaihteesta 2016/2017 julkaistaan 29. maaliskuuta 2017.

Lähde STT

UUTISSUORA