Valhe - Emävalhe - Tilasto - Virkamiehen tiedote
Mainos

Helsingin kaupunki julkaisi 14.8 tiedotteen minkä virkamiehet otsikoivat näyttävästi: “Helsinkiläisten keskimääräiset tulot olivat 35 100 euroa vuonna 2015”. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Valhe – Emävalhe – Tilasto – Virkamiehen tiedote

Tiedote alkaa näin: “Vuosi 2015 ei juurikaan lisännyt helsinkiläisten tulotasoa edellisvuoteen verrattuna: mediaanitulo kasvoi vajaan prosentin ja keskimääräinen ansiotulo nousi 1,6 prosenttia. Keskimääräiset tulot olivat Helsingissä 35 100 euroa ja ansiotulot niistä 32 400 euroa. Pääomatulojen osuus tuloista oli siis keskimäärin noin 8 prosenttia.”

Helsingin leipäjonot selittyvät helposti.
Helsingin leipäjonot selittyvät yllä olevasta kaaviosta. Noin 60% helsinkiläisistä tienaa alle mainostetun keskipalkan.

Miehet tienaavat Helsingissä n. 37% naisia paremmin

Miesten vuositulot olivat Helsingissä keskimäärin 41 000 euroa ja naisten 30 000 euroa. Naisten tulot olivat siis keskimäärin noin neljäsosan pienemmät kuin miesten tulot. Miehillä keskitulot olivat kasvaneet edellisvuodesta 3,6 prosenttia ja naisilla yhden prosentin. Paras tulokehitys oli nuorimmilla tulonsaajilla sekä 65-74-vuotiailla: alle 19-vuotiailla keskimääräiset veronalaiset tulot olivat nousseet vuodessa kolmasosan ja 65-74-vuotiaillakin 14 prosenttia. Helsinkiläisistä tulonsaajista joka toinen oli joko alle 30-vuotias tai yli 60-vuotias.

Reilusti yli puolet tienaavat alle keskipalkan.
Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy – Helsinki edellä

Suomen Ankkalinnaan ei pakolaisia haluta 

Mainos

Espoossa veronalaiset tulot olivat keskimäärin 40 400 euroa, Vantaalla keskimäärin lähes 31 600 euroa ja Kauniaisissa 60 300 euroa. Espoossa pääomatulojen osuus kaikista tuloista oli 9 prosenttia ja Vantaalla noin 4 prosenttia. Kauniaisissa pääomatulojen osuus kaikista ansaituista tuloista oli puolestaan lähes viidesosa. Koko maassa veronalaiset tulot olivat 28 750 euroa vuonna 2015.

Kauniainen on sitoutunut vastaanottamaan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 10 kiintiöpakolaista vuosittain (KV 11.11.2013). Kuntakohtaisesti tehdyn laskelman mukaan Kauniaisten tulisi ottaa lisäksi 12 turvapaikanhakijaa vuonna 2016 (SOTE 19.4.2016 §7).

HS 10.11.2016  Pakolaislasten Kauniaisiin suunnitellusta asuintalosta valitettiin oikeuteen – Naapurit: palotikkaat rumentavat julkisivun

Kirkosta eroaminen jatkuu – Vain puolet maksaa kirkollisveroa

Helsingissä kerätyistä veroista ja maksuista 55 prosenttia oli kunnallisveroa. Valtionveron osuus oli puolestaan 36 prosenttia. Keskimääräinen kunnallisvero oli 5 600 euroa maksajaa kohti. Yhteensä kunnallisveroa maksoi 456 500 helsinkiläistä. Helsinkiläiset kunnallisveron maksajat kuuluvat aiempaa enemmän ylempiin tuloluokkiin. Joka toinen helsinkiläinen tulonsaaja maksoi kirkollisveroa ja heidän lukumääränsä on ollut laskussa viime vuosina. Kirkollisveron suuruus oli noin 300 euroa vuonna 2015.

Lähde: Helsingin kaupunki, Helsingin sanomat, Kauniaisten kaupunki

UUTISSUORA