”Ongelmana on myös, että poliittisesti vähemmän kiinnostavissa lakihankkeissa yksittäisen virkamiehen valta saattaa kasvaa varsin suureksi”
Mainos

Ministeriöiden yhteistyötä ja samalla lainvalmistelun laatua on parannettava nimeämällä konsernijohto vastaamaan lainvalmistelun koordinoinnista. Pääministeri Sipilän tulee esittää konsernijohdon asettamista lainvalmisteluun jo huomenna tiistaina, kun pääministeri antaa ilmoituksen lainvalmistelun laadusta, vaatii Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Yhteistyö takkuaa ja virkamiehet panttaavat tietoa

Moni lakihanke liittyy useamman kuin yhden ministeriön toimivaltaan. Keskeinen ongelma on, että tieto eri ministeriöiden välillä ei kulje riittävän hyvin ja yhteistyö on ajoittain takkuavaa. Kun yhteinen johto tai koordinaatio puuttuu, aiheuttaa se ongelmia eri hallinnonalojen mahdollisesti ristiriitaisten näkemysten sovittelemisessa samaan lainsäädäntöön.

Virkamiehillä on liikaa valtaa

”Ongelmana on myös, että poliittisesti vähemmän kiinnostavissa lakihankkeissa yksittäisen virkamiehen valta saattaa kasvaa varsin suureksi”, Linnainmaa sanoo. Linnainmaan mukaan tämä näkyy muun muassa siinä, että hallitusohjelmassa sovituista asioista ei pidetä kiinni lainvalmistelussa.

Mainos

”Hallitusohjelman mukainen byrokratian purku ei etene toivotulla tavalla. Vaikka hallitusohjelmassa irtisanoudutaan ns. Suomi-lisästä EU-direktiivien täytäntöönpanon yhteydessä, lukuisat hankkeet ovat sisältäneet Suomeen kohdistuvaa lisälainsäädäntöä”, Linnainmaa täsmentää.

Perustuslaki uusiksi

Linnainmaa ottaa kantaa myös julkisuudessa käytyyn keskusteluun perustuslain toimivuudesta. Linnainmaan mukaan yli 15 vuotta voimassa ollut perustuslaki voitaisiin ottaa laajapohjaiseen tarkasteluun. ”Perustuslaki ei voi olla niin kiveen hakattu, etteikö siitä voitaisi käydä asiallista keskustelua ja selvittää sen toimivuutta”, sanoo Linnainmaa.

Ongelmat olleet tiedossa jo pitkään

Linnainmaan mukaan lainvalmistelun ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, eikä tilanne ole syntynyt nykyisen hallituksen aikana. Pääministeri Sipilän hallitus otti keväällä 2016 merkittävän askeleen kohti parempaa lainsäädäntöä, kun se asetti itsenäisen ja riippumattoman lainsäädännön arviointineuvoston tarkastelemaan lakihankkeiden vaikutusarviointia.

Järki käteen

Toimivassa demokratiassa pitää lainvalmistelussa tehdä aina avoin, rehellinen ja kattava vaikutusten arviointi, jotta eduskunta ja äänestäjät voivat arvioida poliittisten päätösten oikean hinnan ja vaikutukset. ”Jos lainvalmistelussa havaitaan, että lakihankkeen haitat ovat hyötyjä suuremmat, on parempi puhaltaa peli poikki kuin pitää härkäpäisesti kiinni poliittisista tavoitteista. Nän esimerkiksi hallitus peräytyi paljon kiistelyä aiheut-taneesta verovenosta, jota pidettiin yleisesti varsin epäonnistuneena tapana kerätä lisätuloja valtion kassaan”, Linnainmaa sanoo.

Lähde: Keskuskauppakamari

UUTISSUORA