Suurten kaupunkien yhteenlaskettu velkamäärä kasvaa noin 693 miljoonaa euroa vuonna 2018.
Mainos

Suomen kansantalous on kääntynyt kasvuun, ainakin tilastollisesti.

Kaupungit lisäävät investointeja ja velkaantuvat

Kymmenen suurimman kaupungin yhteenlasketut investoinnit kasvavat noin 202 miljoonaa euroa, kun vuoden 2018 investointisuunnitelmia verrataan vuosi sitten tehtyihin talousarvioihin. Suurten kaupunkien yhteenlaskettu velkamäärä kasvaa noin 693 miljoonaa euroa vuonna 2018 verrattuna vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin. Kaikki suuret kaupungit paitsi Helsinki ja Vantaa ottavat lisää velkaa.

Verotulot otetaan yrityksiltä

Koko maan keskimääräinen kunnallisveroprosentti laskee vuonna 2018. Suurten kaupunkien joukossa Helsinki on ainoa kunnallisveron alentaja. Lahti puolestaan korottaa kunnallisveroa.

Mainos

Kaupunkien yhteenlasketut kunnallisverotulot eivät juuri kasva vuodesta 2016 vuoteen 2018. Suurin osa kaupunkien yhteenlaskettujen verotulojen kasvusta on peräisin yhteisöveron kohenevasta tuotosta. Yhteisöverotulot kasvavat yhteensä lähes 28 prosenttia eli noin 229 miljoona euroa verrattuna vuoteen 2016, koska yritykset tekevät parempaa tulosta ja kuntaryhmän jako-osuutta hieman korotettiin.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa tehdystä suurten kaupunkien vuoden 2018 talousarviokoosteesta.

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

UUTISSUORA