Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 2013 alusta lähtien. Tällöin palkkioita korotettiin vaivaiset 20 %.
Mainos

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Helsingin luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista. Kaupunginhallitus korotti omia palkkioitaan pohjaehdotuksesta.

Lopullisen päätöksen palkkioista tekee kaupunginvaltuusto 17. toukokuuta.

Luottamushenkilöt palkkakuopassa?

Kaupunginhallituksen hyväksymän ehdotuksen mukaan luottamushenkilöiden palkkioihin tehdään noin 8,5 prosentin korotus. Palkkiot on yleensä hyväksytty valtuustokausiksi.

Mainos

Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 2013 alusta lähtien. Tällöin palkkioita korotettiin vaivaiset 20 %.

Esimerkiksi kaupunginvaltuuston jäsenille ja varapuheenjohtajille maksetaan esityksen mukaan 385 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 510 euroa.

Yli 100 euroa tunnissa

Kaupunginhallituksen jäsenille puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan lukien esitetään 320 euroa kokoukselta. Toimialalautakunnissa kokouspalkkio olisi 255 euroa. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, palkkioon tulee 50 prosentin korotus.

Lisänä tulevat toimielinten jäsenten vuosipalkkiot, jotka esimerkiksi kaupunginhallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajille ovat ehdotuksen mukaan 9000 euroa vuodessa ja toimialalautakuntien jäsenille 3570 euroa.

Kulupalkkioita ilman tilivelvollisuutta

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3.480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1.750 euroa vuodessa ja kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kullekin 840 euroa vuodessa.

Menemällä kodista töihin 37 euroa/tunti

Korvausta ansionmenetyksestä maksetaan kokoukseen, tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan. Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

Koko ehdotuksen voit lukea täällä

Lähde: Helsingin kaupunginkanslia

UUTISSUORA