Miehillä on selkeästi naisia paremmat eläkkeet.
Mainos

Vuonna 2016 maksettiin 26 miljardia euroa työeläkkeitä. Määrä kasvoi 700 miljoonaa edellisestä vuodesta. Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyi 57 000 ihmistä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Työeläkkeitä maksettiin 26 miljardia euroa, josta suurin osa, 22,2 miljardia euroa oli vanhuuseläkemenoa. Työkyvyttömyyseläkemenon osuus oli 1,9 miljardia ja perhe-eläkemenon osuus 1,7 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi 700 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Tärkeimmät syyt kasvuun olivat työeläkkeensaajien määrän lisääntyminen ja alkavien vanhuuseläkkeiden tason nousu.

Eläkeläisiä jo yli 26 % suomalaisista

Mainos

Vuoden 2016 lopussa työeläkettä sai yhteensä 1 457 000 henkilöä, mikä oli 19 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työeläkkeensaajien määrän kasvu johtuu vanhuuseläkettä saavien määrän kasvusta, sillä muita työeläkkeitä saavien henkilöiden määrä laski edellisestä vuodesta.

Vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle siirtyi työeläkejärjestelmässä 57 000 henkilöä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Karu yhtälö valtion taloudessa – Loppuvatko maksajat kesken?

  • Työllisiä oli vuonna 2016 keskimäärin 2 448 000 henkilöä
  • Työllisistä kuntasektorilla työskenteli noin 421 000 työntekijää
  • Valtiolla työllisistä työskenteli noin 72 000 palkansaajaa
  • Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2016 noin 358 000
  • Eläkeläisiä oli joulukuussa 2016 noin 1 457 000
  • Muut (lapset, opiskelijat yms.)  noin 1 237 000

*Valtion uusimuotoisten liikelaitosten henkilöstö sekä kuntasektoriin sisällytetty kuntasektorin liikelaitosten henkilöstö sisällytetään kansantalouden tilinpidossa lähes kokonaan yksityiseen kotimarkkinasektoriin

Suomessa julkisyhteisöjen menot ovat suuret verrattuna muihin maihin, julkisten menojen suhde BKT:seen oli vuonna 2014 korkein EU-maista eli 58,7 %.

Miehillä on selkeästi naisia paremmat eläkkeet

Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläke oli 1 771 euroa kuukaudessa, miehillä 2 036 euroa ja naisilla 1 520 euroa kuukaudessa. Siirtyneiden keskimääräinen eläke oli selvästi suurempi kuin jo eläkkeellä olevien (1 508 €/kk).

Sukupuolten välinen ero sekä vanhuuseläkkeelle siirtyneissä, että jo eläkkeellä olevissa oli suuri. Työeläkkeelle siirtyneiden miesten keskimääräinen vanhuuseläke oli yli 500 euroa suurempi kuin naisilla. Ero eläkkeellä olevien miesten ja naisten välillä oli yli 600 euroa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden mediaanieläke oli 1 634 euroa. Vanhuuseläkkeellä olevien mediaanieläke oli 1 375 euroa.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin. Luvut eivät sisällä Kela- ja perhe-eläkkeitä.

Lähteet: Tilastokeskus, Kuntatyönantajat, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Wikipedia

UUTISSUORA