Yleisten antibioottien tehon häviämistä pidetään yhtenä vakavimmista riskeistä terveydenhuollossa.
Mainos

JY – MSc. Elijah Ngumba Elijah Ngumba tutki antibioottien ja antiretroviraalisten lääkeaineiden esiintymistä kaupunkien vesikierrossa kolmessa eri kohteessa: Nairobissa Keniassa, Lusakassa Sambiassa ja Jyväskylässä Suomessa. Hän analysoi valittujen lääkeaineiden pitoisuuksia käsittelemättömissä ja käsitellyissä jätevesissä, vastaanottajavesistöissä, pohjavedessä ja erottelevien kuivakäymälöiden virtsassa.

Virtsan kautta jäteveteen tai suoraan ympäristöön

Antibiootit ja antiretroviraaliset lääkeaineet valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska niiden käyttö on yleistä alueilla, jossa on korkea HIV/AIDS -esiintyvyys sekä kattava lääkeohjelma. AIDS/HIV -lääkitys tarkoittaa loppuelämän kestävää päivittäistä lääkeannosta, johon kuuluu useita eri antibiootteja sekä antiretroviraalisia lääkkeitä. Lääkeaineet päätyvät virtsan kautta jäteveteen tai suoraan ympäristöön. Lääkeaineista juuri antibiootit muodostavat suurimman huolenaiheen ympäristöterveyden kannalta. Niiden esiintyminen pieninäkin pitoisuuksina saattaa aiheuttaa antibioottiresistanssin kehittymistä. Tätä yleisten antibioottien tehon häviämistä pidetään yhtenä vakavimmista riskeistä terveydenhuollossa.

Jätevedet suoraan ympäristöön

Tutkimuksen mukaan lääkeaineita esiintyi korkeina pitoisuuksina Nairobissa ja Lusakassa. Nairobissa ja Lusakassa mitatut lääkeainepitoisuudet olivat jätevedessä 100 kertaa ja pintavedessä 1000 kertaa suurempia kuin Jyväskylän alueella havaitut pitoisuudet. Syy pintavesien ja jokien korkeaan lääkeainepitoisuuteen Nairobissa ja Lusakassa johtuu tiheästä asutuksesta sekä keskitetyn jätevesien keräyksen ja käsittelyn puutteista, mikä johtaa jätevesien päätymiseen käsittelemättöminä suoraan ympäristöön.

Ympäristöanalytiikka on kallista

Mainos

Lääkeaineista ja niiden esiintymisestä ympäristössä kehitysmaissa tiedetään vielä suhteellisen vähän, koska lääkeaineiden ympäristöanalytiikka on kallista ja vaatii erityisiä laitteita ja osaamista. Kehittyneissä maissa monien lääkeaineiden kulkeutumista on tutkittu hyvinkin tarkasti.

Väitöstilaisuus

MSc. Elijah Ngumban ympäristötieteen väitöskirjan “Occurrence and control of selected antibiotics and antiretroviral drugs in urban hydrological cycles” (Antibioottien ja antiretroviraalisten lääkeaineiden esiintyminen ja kontrollimahdollisuudet urbaanissa hydrologisessa kierrossa) tarkastustilaisuus on perjantai 16. helmikuuta 2018.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

UUTISSUORA