Tarvitsemme robotteja osaksi hoitoketjua kun hoitavat kädet eivät tulevaisuudessa enää yksinkertaisesti riitä.
Mainos

Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti tai varauksellisen positiivisesti robotiikan hyödyntämiseen ikäihmisten kotihoidossa. Kaiken kaikkiaan neljänneksen (25 %) mielestä on hyvä, että robotiikkaa hyödynnetään. Runsas puolet suomalaisista (55 %) suhtautuu robotiikkaan pienellä varauksella, mutta uskoo sen luovan myös mahdollisuuksia. Vain joka kuudes (16 %) ei haluaisi robotteja mukaan kotihoitoon lainkaan.

Robotiikkaa tarvitaan kun kädet ei riitä

Tulos lupaa hyvää ikäihmisille ja hoitohenkilöstölle. Robotteja tarvitaan osaksi hoitoketjua kun hoitavat kädet eivät tulevaisuudessa enää yksinkertaisesti riitä.

“Oma lääkeannostelurobottimme on oiva esimerkki niin ikäihmisille, hoitohenkilöstölle kuin palvelua tarjoavalle kunnille etua tuovasta robotiikasta: se nostaa lääketurvallisuuden täysin uudelle tasolle, tuo tarkkuutta lääkkeenjakoon, vähentää työruuhkia ja työstressiä, vähentää kotikäyntien tarvetta ja aikaansaa siten säästöjä. Kaikkein hienointa on kuitenkin palaute palvelustamme, jonka mukaan ikäihmiset todella pitävät roboteistamme“, salolaisen Evondosin toimitusjohtaja Jyrki Niinistö toteaa tyytyväisenä.

Mainos

Nuoret suhtautuvat robottien hyödyntämiseen kotihoivatyössä positiivisimmin, mutta myös vanhimmissa ikäluokissa positiivisesti robotteihin asennoituu reilu 70 %.

Osaamista kyllä riittää – kuntasektori hidastelee

“Suomessa on korkealuokkainen terveydenhoito ja teknologinen osaaminen, ja meillä vallitsee tutkimuksen tuloksienkin kuvastama ennakkoluuloton asenne uusia malleja kohtaan. Suomessa on lähtökohtaisesti siis hyvät lähtökohdat kehittää vanhusten kotihoitoon liittyviä innovaatioita. Robotisaatio ja uudet teknologiat voivat mahdollistaa ikäihmisillemme itsenäisen ja arvokkaan elämän mahdollisimman pitkälle”, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lähde: Suomalaisen Työn Liitto

UUTISSUORA