Mainos

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista 18-vuotta täyttäneistä suhtautuu mainontaan myönteisesti. Ikäryhmittäin myönteisimmin mainontaan suhtautuvat 65-vuotta täyttäneet (77 %). Tiedot perustuvat IRO Researchin Mainonnan Neuvottelukunnan toimeksiannosta joulukuussa 2016 tekemään tutkimukseen.

Mainonta lisää kysyntää

Naiset suhtautuvat mainontaan hieman myönteisemmin (68 %) kuin miehet (61 %). Vain joka viides suomalainen ilmoittaa suhteensa mainontaa kohtaan olevan kielteinen ja joka kymmenes suhtautuvansa mainontaan neutraalisti. Mainoskielteisyys korostuu hieman 18-24-vuotiaiden keskuudessa (27 %).

Suomalaisista 69 prosenttia uskoo mainonnan lisäävän työpaikkoja mediassa ja tuotannossa kasvattamalla tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Valtaosa suomalaisista (61 %) uskoo mainonnan myös helpottavan valintojen tekemistä ja tuovan talouskasvua (55 %). Naiset arvioivat miehiä myönteisemmin mainonnan merkitystä yhteiskunnalle ja itselle.

Markkinointi auttaa talouskasvua

Mainos

”Tuoreen tutkimuksen tulos ei ollut yllätys, koska suomalaisten suhtautumista mainontaa kohtaan on mitattu jo vuodesta 1984 alkaen ja myönteisesti suhtautuvien osuus on aina ollut moninkertainen kielteisesti suhtautuvien määrään verrattuna”, toteaa Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Sanna Wester.

”On kuitenkin hienoa, että mainonnan merkitys talouskasvun, työpaikkojen ja kansantalouden kannalta on nähtävissä myös suomalaisten omien asenteiden kautta. Sitä kautta markkinoinnin merkitys tulee näkyväksi koko maassa.”

Lähde: Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden Liitto

UUTISSUORA