Mainos

Tuoreiden Kantar TNS:n ja Finnpanelin* mainonnan myyntiä ja radion kuuntelua mittaavien tutkimusten mukaan kaupallinen radio kasvoi jo kolmatta vuotta perättäin. Hattutemppu ennätystuloksin saavutettiin niin kuuntelijamäärissä kuin mainosmyynnissä mitattuna. RadioMedia uskoo vahvasti, että kaupallisen radion kasvu jatkuu tänäkin vuonna.

Mainonnan myynti nousi

Kaupallinen radio jatkaa ennätyksien takomista jo kolmatta vuotta perättäin. Uudet ennätys-tulokset saavutettiin tällä kertaa kahdella rintamalla, kun sekä mainonnan myynti että kuuntelijaluvut nousivat. Eilen TNS Gallupin julkistama vuoden 2016 mainonnan lukuja selvittävä tutkimus vahvisti, että radiomainonta kasvoi vuoden takaisesta tuloksesta 2,9 %. Kanavien kokonaismyynti nousi yli 61 miljoonaan euroon.

YLE jäi kaupallisten radioiden jalkoihin

Myyntilukujen lisäksi kaupallisen radion kuuntelijaluvut jatkavat edelleen kasvuaan. Tuoreen Finnpanelin kansallisen radiotutkimuksen perusteella kaupallinen radio tavoittaa viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista. Viikkotasolla 76 % väestöstä kuuntelee kaupallista radiota. Vastaavasti Ylen radiot tavoittavat yhteensä vain 56 % väestöstä viikoittain.

Mainos

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller iloitsee kaupallisen radion menestyksen jatku-misesta, mutta muistuttaa, ettei laakereille sovi jäädä lepäämään.

”Radio on aktiivisesti kehittyvä ala ja olemme kasvaneet siihen, ettei mikään tule ilmai-seksi, vaan uusia polkuja on tallattava rohkeasti. Radioasemat ovat onnistuneet tavoit-tamaan uusia yleisöjä ja uudet yhteistyömuodot taas kehittäneet radioita markkinointi-viestintävälineenä, ” Möller toteaa.

Kuluttajat pyörittävät maailmaa

Radion menestyksen salaisuus löytyy Möllerin mukaan myös siitä, että alalla on aina ymmärretty, että maailma pyörii kuluttajavetoisesti. ”On oltava kaikkialla siellä missä kuuntelijat ovat ja käytettävä luovuutta löytääkseen kaikki toimivimmat ratkaisut kuun-telijoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.”

Printtimainonta kangertelee

Arvioitaessa alkanutta vuotta väläyttelee mainosmyynti printtimediaa lukuun ottamatta yleisesti elpymisen merkkejä. Medioiden kulutus sitä vastoin elää murroskauttaan monella tasolla. Möller näkee kuitenkin kaupallisen radion tulevaisuuden valoisana.

”Musiikin suoratoistopalvelut eivät ole radiolle uhka. Tutkimusten mukaan radio on edelleen suosituin. Suomalaisen keskiverto päivittäinen audiokuuntelu on kolme ja puoli tuntia, josta 86 % on radion kuuntelua. Jopa nuoremmissa ikäryhmissä (15–24-vuotiaat) yli puolet kuun-telusta on edelleen radiosta. En näe syytä, miksi mainonnan tai kuuntelun kasvu tyrehtyisi kuluvan vuoden aikana,” Möller arvioi.

Lähteet: Kantar TNS mainosvuosi 2016 ja Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus, vuosiraportti 2016

UUTISSUORA