Scott Brinker: Jos mikään ei muutu, eurooppalaiset yritykset jäävät auttamattomasti yhdysvaltalaisten jalkoihin
Mainos

Eurooppalaiset yritykset panostavat liian vähän markkinointiin, erityisesti markkinoinnin uuteen teknologiaan. Jos mikään ei muutu, eurooppalaiset yritykset jäävät auttamattomasti yhdysvaltalaisten verrokkien jalkoihin. Scott Brinker, yksi maailman johtavista markkinoinnin teknologioiden asiantuntijoista, esitti mielipiteensä Avaus Marketing Tech Summitissa Tukholmassa 2.2.

EU ei tule pärjäämään kilpailussa

Scott Brinker tukee väitettään markkinatutkimusyritys IDCn murskaavilla luvuilla. Tilastot paljastavat Yhdysvaltalaisten ja EU-yritysten valtavan investointialijäämän markkinoinnin teknologiassa. Brinkerin mukaan tämä tarkoittaa ettei EU tule pärjäämään globaalissa kilpailussa.

Kun suhteuttaa panoksia asukaslukuihin, Yhdysvalloissa satsataan viisi kertaa enem-män markkinoinnin teknologioihin kuin EU:ssa. Tämä tarkoittaa että eurooppalaiset yritykset jäävät auttamattomasti jälkeen.

Ruotsi Pohjoismaiden kärjessä

Mainos

Pohjoismaat ja Iso-Britannia kuuluvat eurooppalaisiin poikkeuksiin. Näissä maissa panok-set ovat kaksi kertaa suuremmat kuin muissa EU maissa. Markkinointiteknologioiden markkinat kasvavat nopeasti ja niiden arvioidaan olevan 50% nykyistä suuremmat vuonna 2020. Suomalaisten yritysten n. 55 miljoonan euron vuosittaiset investoinnit markkinointiteknologiaan ovat Ruotsin jälkeen Pohjoismaiden toiseksi suurimmat, edustaen n. 23,5% pohjoismaiden kokonaisinvestoinneista.

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ymmärtävät

Konsulttiyritys Gartnerin mukaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 27% markkinoinnin budjetista panostetaan teknologiaan. Avaus Marketing Innovationsin arvion mukaan Pohjoismaiden vastaava luku on 12% ja muun EU:n vain n. 5%.

“Digihidastelijat ovat synnyttäneet markkinoinnin investointivelkaa. Tämä tekee niistä haavoittuvaisia globaalissa kilpailussa. Karu totuus on, että teknologian ymmärryksestä tulee suurimmalle osalle yrityksistä selviytymisen ehto”, sanoo Brinker.

Teknologia markkinoinnin moottorina

Brinker on maailman johtavia markkinoinnin teknologioiden asiantuntijoita. Hän on myös chiefmartech.com -blogin pääkirjoittaja. Brinkerin uusi menestyskirja ”Hacking Marketing: Agile Practices to Make Marketing Smarter, Faster and More Innovative” ilmestyi viime syksynä.

Scott Brinker oli pääpuhujana Pohjoismaiden ensimmäisessä korkean tason markkinoinnin teknologian kansainvälisessä kokouksessa – Marketing Tech Summitissa. Tilaisuus oli Avaus Marketing Innovationsin järjestämä ja siihen osallistui yli 200 markkinoinnin päättäjää eri Pohjoismaista.

“Data, sisällöt, prosessit ja analyysi ovat tärkeitä osia jatkuvassa digimurroksessa olevassa markkinoinnissa. Mutta teknologia toimii kaiken moottorina. Ilman sitä ei voi esi-merkiksi hyödyntää laajamittaisesti omaa dataa”, sanoo Emma Storbacka, tilaisuuden järjestäjä ja Avauksen maajohtaja Ruotsissa.

UUTISSUORA