UUTISSUORA.FI sivuston KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Uutissuora.fi  (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Internet-sivuston käyttöön liittyvät seuraavat käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”), jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen Internet-sivuston uutisuora.fi (jäljempänä “Sivusto”) käyttämistä. Sivuston osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen sopimusehtoja.

Sivuston käyttö osoittaa sen, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Sivusto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Sivustolla annettua informaatiota ei voida pitää ylläpitäjää sitovana tarjouksena, ellei erityisesti ole toisin ilmoitettu.

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata sivuston sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

a) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, poislukien sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, Instagram tai Twitter, tehdyt linkkijaot.

b) Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

2. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Sivustossa voidaan käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita sivuston kävijäliikenteen tilastointiin. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttämisen tarkoituksena on auttaa Palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta.

Evästeitä käytetään mm. toteuttamaan palveluiden käyttö luotettavaksi ja tietoturvalliseksi, sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisen sisällön ja mainonnan esittämistä käyttäjälle.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön Internet-selaimensa asetuksista. Tällöin Sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla tavoin. kuin sallimalla evästeiden käytön.

3. Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeudet ja kaikki muut Sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet, sekä rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei erikseen myönnetä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Sivuston käytön johdosta.

Sivuston sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn, tapahtuvaa linkkien jakoa.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden tahi palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja/tai toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Sivustolle ei voi tulkita minkään sivuilla esiintyvän tavara- tai tuotemerkin lisenssi- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen kirjallista suostumusta.

4. Linkit ulkopuolisiin Internet-sivustoihin

Palveluntarjoaja voi sisällyttää Sivustoon linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palveluntarjoajan Sivustosta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, laillisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan linkitetyn Internet-sivuston omiin käyttöehtoihin, ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä Internet-sivustoilla olevan materiaalin oikeellisuuden, laillisuuden tai, että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

 5. Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa, sekä käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Lähettämällä materiaalia Palveluntarjoajalle esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että

a) käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi.
b) käyttäjän lähettämä aineisto ei ole salassapidettävää, laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa.
c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus luovuttaa aineisto Palveluntarjoajalle, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa tai palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita.
d) käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan.

6. Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Mikäli käyttäjä välittää Sivuston kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään todellisuutta vastaavat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle luottamuksellisia tietoja Sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Sivuston kautta hänen antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntarjoajan toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin rekisteriselosteen mukaisesti.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden korvauksetta muokata, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Sivustolla Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville.

7. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Sivuston, mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei Internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

8. Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus, ilman ennakkoilmoitusta, muuttaa Sivuston osia, korjata Sivustolla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoon, aineistoon ja Sivustossa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Sivustolta mitä tahansa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu Sivustossa. Sivuston käyttäminen, Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

9. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja vastaa Sivustolle itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa mielipiteiden, kommenttiosioiden ja keskustelupalstojen sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Sivuston tai sen sisällön toimivuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Sivuston suojauksesta. Sivustoon sisältyvät tiedot annetaan “sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Sivusto tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

11. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Ison Britannian lainsäädäntöä. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Tallinnan piirituomioistuin.

Uutissuora.fi