Mainos

Z-sukupolven edustajista enemmistö shoppailee mieluummin kivijalkakaupoissa kuin verkossa – paljastaa Kansallisen vähittäismyyjien liiton (NRF) ja IBM Institute for Busines Valuen tuore tutkimus ”Uniquely Gen Z”. Mobiiliteknologioita hyödyntävä ja huomattavan ostovoimainen sukupolvi pakottaakin yritykset miettimään uudelleen, miten pitää kiinni asiakkaistaan.

Kehitys vastoin odotuksia

Odotuksista poiketen ”Uniquely Gen Z” -tutkimuksen mukaan 98 prosenttia vastanneista Z-sukupolven edustajista haluaa mieluummin shoppailla kivijalkakaupassa kuin verkossa. Tästä joukosta 67 prosenttia käyttää kivijalkakauppoja lähes aina ja 31 prosenttia ajoittain.

Yritysten uudet haasteet

Perinteistä ostokäyttäytymistä suosiva, mutta uusia teknologioita käyttävä ja paljon vapaa-aikaansa verkossa kuluttava Z-sukupolvi asettaakin yritykset uusien haasteiden eteen. Vähittäismyyjien liiton pääjohtajan Matthew Shayn mukaan yritysten on oltava riittävän ketteriä täyttääkseen Z-sukupolven asiakkaiden tarpeet. Kaupan alalla keskitytäänkin hakemaan jatkuvasti uusia ideoita niin kivijalkaliikkeisiin kuin verkkoon, jotta pystytään vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan kuluttajakäyttäytymiseen. Seuraavan kokemuksen odotetaan olevan aina edellistä parempi. Laughlin toteaakin tämän olevan melkoinen haaste yrityksille: luoda kokemus, jossa hyödynnetään viimeisimpiä digitaalisia ominaisuuksia, ja joka on yksilöllinen sekä vuorovaikutteinen. Riskinä tässä on myös pudota kehityksen junasta. Laughlinin sanookin kokemusten innovoinnin olevan uudenlainen tapa ajatella, toimia ja käyttäytyä – ei suoraviivainen tai reaaliajassa tapahtuva projekti.

Z-sukupolvi on vaativa

Mainos

Yrityksille ja jälleenmyyjille Z-sukupolvi on erittäin tärkeä, koska sen uskotaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 2,6 miljardiin. Sillä on tutkimuksen mukaan myös huomattava 44 miljardin dollarin ostovoima. 75 % tutkimukseen osallistuneista kertoo esimerkiksi kuluttavansa yli puolet käytettävissä olevista rahoista joka kuukausi. Z-sukupolvi on myös vaativa. 52 prosenttia vastanneista kertoo vaihtavansa tuotteen tai palvelun tuottajaa, mikäli laatu ei vastaa odotuksia. Perusasiat pitää olla kunnossa. Valittaessa brändiä 66 prosenttia vastanneista pitää tuotteiden laatua ja tavoitettavuutta tärkeänä asiana ja reilu 65 prosenttia tuotettua arvoa.

”Uniquely Gen Z” -tutkimus kertoi myös muista mielenkiintoisista Z-sukupolvea koskevista havainnoista:

  • 73 % käyttää puhelintaan pääasiassa tekstiviestittelyyn ja chattailyyn ystävien ja perheen kesken. He ovat kuitenkin valmiita laajentamaan keskustelupiiriä ja ottamaan mukaan brändejä.
  • 36 % olisi valmis tuottamaan digitaalista sisältöä yrityksille, 42 % osallistuisi kampanjan yhteydessä verkkopeleihin ja 43 % osallistuisi erilaisiin tuote-esittelyihin.
  • Kyselyyn vastanneet toivat ilmi, että heillä ei ole aikaa opetella vaikeasti käytettäviä teknologioita. He myös odottavat yhtenäistä mobiilikokemusta.
  • 62 % ei käytä sovelluksia tai verkkosivuja, joita on vaikea käyttää tai hidasta ladata.
  • Z-sukupolvi tietää henkilökohtaisten tietojen olevan tärkeitä yrityksille, joten he haluavat tietää, miten tietoja hyödynnetään sekä miten niitä suojataan.
  • Vain alle 30% on valmis jakamaan henkilökohtaisia tietoja liittyen terveyteen, hyvinvointiin, paikka- tai maksutietoihin. 61 % vastanneista jakaisi henkilökohtaisia tietojaan halukkaammin, mikäli he voisivat varmistua siitä, että data on asianmukaisesti tallennettu ja suojattu.
  • Z-sukupolven kuluttajat haluavat verkostoitua brändien kanssa verkossa. Erityisesti sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat luoneet vuorovaikutteisen ympäristön, jossa on mahdollista muovata omaa kokemusta.

Uniquely Gen Z” -tutkimukseen osallistui 15 000 Z-sukupolven edustajaa 16 eri maasta, iältään 13–21 vuotiaita. He ovat ensimmäinen diginatiivi sukupolvi, joka ei tunne aikaa ennen älypuhelimia ja digitaalisia laitteita.

Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:
www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51397.wss

UUTISSUORA